RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.07.2019 Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu RODM Gdańsk

Od 3 do 5 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się spotkanie przedstawicieli krajów Procesu Berlińskiego. Inicjatywa ta ma służyć zacieśnieniu współpracy uczestniczących w niej krajów Unii Europejskiej z państwami regionu Bałkanów Zachodnich. Szczyt w Poznaniu będzie szóstym dorocznym spotkaniem członków inicjatywy.

Proces Berliński został zainicjowany przez Niemcy w 2014 roku szczytem w Berlinie, w kolejnych latach gospodarzami spotkań były: Wiedeń, Paryż, Triest i Londyn. Celem przyświecającym inicjatywie jest wsparcie regionalnej współpracy krajów Bałkanów Zachodnich i uzupełnienie polityki rozszerzenia UE. W Procesie Berlińskim uczestniczy sześć państw Bałkanów Zachodnich; cztery z nich – Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna i Albania – to kandydaci, kolejne dwa – Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – to potencjalni kandydaci do członkostwa w UE. Spośród krajów członkowskich UE w procesie biorą udział: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska (od 2018 roku), Słowenia, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto w pracach Procesu Berlińskiego udział bierze Komisja Europejska, międzynarodowe instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe i regionalne.

W roku 2019 Polska przewodniczy Procesowi Berlińskiemu. Program polskiej prezydencji skupia się na czterech filarach – gospodarce, wzajemnych połączeniach (connectivity), społeczeństwie obywatelskim oraz bezpieczeństwie. Realizacji tych założeń podczas szczytu w Poznaniu ma służyć spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych zaplanowane na 4 lipca oraz wydarzenia towarzyszące – Forum Think Tanków, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Forum Biznesu. Kulminacyjnym punktem Szczytu Bałkanów Zachodnich będzie 5 lipca i spotkanie szefów państw lub rządów krajów partnerskich, podczas którego przedyskutowane zostaną najważniejsze problemy regionu.

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu to nie pierwsze wydarzenie towarzyszące polskiej prezydencji w Procesie Berlińskim. Między 11 a 12 kwietnia w Warszawie gościli ministrowie spraw zagranicznych krajów partnerskich. Więcej na temat tego spotkania można przeczytać w kwietniowym numerze naszego biuletynu.


facebook