RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.08.2019 Debata Rady Bezpieczeństwa nt. dzieci w konfliktach zbrojnych. RODM Gdańsk

Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ od debaty nt. dzieci w konfliktach zbrojnych. W trakcie spotkania skupiono się na tym, w jaki sposób można zniwelować zagrożenia płynące z konfliktów zbrojnych dotykające bezpośrednio dzieci.

Minister Czaputowicz podkreślał, że to właśnie dzieci pierwsze padają ofiarami konfliktów i nie mogą czuć się bezpiecznie nawet w miejscach, które powinny być całkowicie wolne od konfliktów, w szkołach czy szpitalach. Dzieci są obecnie rekrutowane do walki, wykorzystywane seksualnie i pozbawiane podstawowych praw. Jak podkreślił szef MSZ – „Konflikty pozbawiają dzieci jednej z ich podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa. Opieka nad nimi jest priorytetem ONZ w ramach działań na rzecz ochrony ludności cywilnej i umieszczenia praw człowieka w centrum wysiłków na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.”

W 20 monitorowanych przez ONZ konfliktach zginęło lub zostało okaleczonych ponad 12 tys. dzieci, a jak zauważył min. Czaputowicz - „liczba zweryfikowanych przypadków jest uderzająca, podczas gdy pełnej skali przemocy, zaniedbań i wykorzystywania dzieci wciąż nie znamy".

„Ochrona dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia, a mianowicie: dzieci-uchodźców, przesiedlonych wewnętrznie i tych dotkniętych traumą wojenną, pozostaje jednym z priorytetów programu Polska Pomoc we wschodniej Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.” – zaznaczył minister, sprowadzając omawiane problemy na sytuacje w Europie, pokazując tym samym, że mówiąc o konfliktach, które dotykają dzieci, nie myślimy tylko o krajach odległych, lecz zwracamy uwagę także na nasze sąsiedztwo.
Dodatkowo, podczas spotkania z mediami dotyczącego priorytetów Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że „Chcemy, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane, a teraz jest łamane np. przez Rosję wobec  Ukrainy czy Gruzji. W interesie Polski leży umocnienie systemu międzynarodowego, który opiera się na prawie, a nie na sile.”

Żródło: MSZ


facebook