SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.08.2019 Dzień Pomocy Humanitarnej #WomenHumanitarians RODM Gdańsk

19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Jest to tym samym rocznica zamachu, w którym zginął Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello. To dzień, w którym wyraża się uznanie dla wszystkich pracowników i wolontariuszy działających w ramach pomocy humanitarnej.

W tym roku szczególną uwagę zwraca się na kobiety działające w sferze pomocy humanitarnej i upływa pod hasłem #WomenHumanitarians.

Na stronie: https://link.do/WM5gV można znaleźć krótkie historie Polek działających na rzecz potrzebujących. Są to opowieści Marty Titaniec, Joanny Wasil, Anny Kutery, Ewy Piekarskiej, Małgorzaty Olasińskiej-Chart, Pauli Gierak i Agnieszki Nosowskiej.

Trzeba pamiętać, że to właśnie kobiety często negocjują dostęp do pomocy humanitarnej i koordynują jej dystrybucję. Prowadzą także rozmowy na temat zawieszenia broni czy utworzenia korytarzy humanitarnych. Wspierają rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju, inicjują sieci ruchów pro-pokojowych i rozwijają koalicje, nawet między grupami opozycyjnymi. Narażają nawet własne życie . udzielając pierwszej pomocy. Zapewniają schronienie, przygotowują i rozdają żywność oraz zakładają szkoły. Pomagają społecznościom w radzeniu sobie z przesiedleniami i nowymi warunkami życia.

Obecnie finansowana z budżetu MSZ Polska pomoc dotuje inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie, Jordanii oraz Iraku, docierając również do najuboższych mieszkańców krajów przyjmujących uchodźców z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Jak czytamy na stronie programu: „Działania te prowadzone są we współpracy m.in. z Caritas Polska, Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Klubem Inteligencji Katolickiej, Polską Akcją Humanitarną czy Polską Misją Medyczną. W tym roku Polska zadeklarowała 17,4 mln zł na pomoc humanitarną, która ma dotrzeć do ponad 100 tys. osób. Przewiduje się, że łączna wartość udzielonej pomocy humanitarnej przez polski MSZ w bieżącym roku wyniesie ok. 24,3 mln zł.”


facebook