SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.09.2019 Brexit bez umowy – co to oznacza dla Polaków? RODM Gdańsk

Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską wciąż trwają, jednak wciąż istnieje ryzyko opuszczenia Unii bez umowy. Jest więc konieczne przygotowanie się na wszystkie scenariusze, w tym bezumownego brexitu.

Komisja Europejska w swoim niedawnym, szóstym komunikacie podkreśliła, że najbliższe tygodnie należy bezwzględnie wykorzystać przede wszystkim na praktyczne przygotowania do brexitu, które od początku roku zostały zintensyfikowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Celem tych działań jest zapewnienie obywatelom i firmom maksimum przewidywalności i bezpieczeństwa. Polska i Wielka Brytania zakończyły prace legislacyjnie mające na celu zabezpieczenie nawzajem praw obywateli w przypadku bezumownego brexitu. Na poziomie europejskim wypracowano rozwiązania dla transportu drogowego, lotniczego, ruchu bezwizowego czy koordynacji świadczeń społecznych. Przyjęte podstawy prawne ograniczą, ale nie wyeliminują całkowicie negatywnych konsekwencji rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Wykonana praca legislacyjna nie będzie wystraczająca, jeżeli sami obywatele i przedsiębiorcy nie podejmą praktycznych przygotowań na wypadek brexitu bez umowy. W przypadku przedsiębiorstw to nie tylko obowiązek przygotowania dokumentacji do eksportu, importu i tranzytu towarów do Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim konieczność dostosowania modelu biznesowego do nowych okoliczności. Należy pamiętać chociażby o tym, że już w pierwszym minutach po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostanie przywrócona granica celna, co oznacza powrót procedur celnych, stosowanych w handlu z państwami trzecimi.


Co z Polakami żyjącymi na Wyspach ?

W Wielkiej Brytanii żyje ok. miliona polskich obywateli. Rząd brytyjski wprowadził specjalne rozwiązania dla obywateli UE, w tym Polaków, zabezpieczające ich prawa w przypadku bezumownego brexitu. Dodatkowo, Polska i Wielka Brytania porozumiały się w sprawie udzielenia nawzajem gwarancji i praw obywatelom. Pobyt Polaków w Wielkiej Brytanii będzie od końca 2020r. uwarunkowany złożeniem wniosku o nadanie tzw. statusu osoby osiedlonej lub podobny wniosek o tzw. pre-settled status dla osób mieszkających tam mniej niż 5 lat.


Jak zmieni się podróżowanie do Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania jest drugim po Niemczech najczęściej odwiedzanym przez Polaków krajem. Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki każdego roku na Wyspy podróżuje około miliona naszych rodaków. Warto wiedzieć, że nawet w przypadku bezumownego brexitu Polacy nadal nie będą potrzebowali wiz, by wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii. Osoby przyjeżdżające na Wyspy  po bezumownym brexicie nadal będą tam mogły pracować i mieszkać. Jednak Polacy chcący pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej niż 3 miesiące będą musiały złożyć wniosek o specjalne pozwolenie (European Temporary Leave to Remain) wydawane jednorazowo na 3 lata.
Jeśli zdecydujemy się na podróż do Wielkiej Brytanii samochodem, dobrą wiadomością jest to, że nadal będziemy mogli używać polskiego prawa jazdy. Powinniśmy jednak pamiętać, że w przypadku wyjścia brexitu bez umowy niezbędna będzie zielona karta z ważnym ubezpieczeniem.
Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy, musimy pamiętać o obowiązku kontroli celnej naszego bagażu. Zmniejszy się również ilość pieniędzy i produktów, które będziemy mogli przywieźć/wwieźć, w tym produktów spożywczych jak mięso, sery, alkohole, papierosy czy niektóre produkty roślinne; może to dotyczyć również niektórych zwierząt.
Dodatkowo powinniśmy także zadbać o ubezpieczenie zdrowotne ważne poza Unią Europejską. W razie wyjścia z UE bez umowy nie będziemy już mogli korzystać z opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dodatkowo popowrocie powinniśmy sprawdzić, czy może nam przysługiwać zwrot podatku VAT. Dotyczyć to będzie jednak przede wszystkim osób na stałe mieszkających poza UE, czyli np. Polaków w Wielkiej Brytanii.

Jak zmienią się zasady handlu z Wielką Brytanią?

Scenariusz brexitu bez umowy niesie ze sobą pewne konsekwencje dla przedsiębiorstw, jednak nie należy obawiać się zablokowania handlu pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Należy natomiast mieć na uwadze, że bazą dla prowadzenia działalności handlowej będą reguły Światowej Organizacji Handlu (WTO), które są mniej korzystne niż dotychczasowe, preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej i jednolitego rynku.
Przedsiębiorstwa zaangażowane w handel z Wielką Brytanią powinny być także świadome, że wyjście tego kraju z UE oznaczać będzie konieczność dokonania odprawy celnej.
W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na potencjalne utrudnienia i dodatkowe kontrole dotyczące specyficznych produktów. W przypadku artykułów rolno-spożywczych mogą zmienić się niektóre zasady przewozu oraz dokumentacji – np. produkty mięsne czy roślinne będą poddawane dodatkowym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym na granicy pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Te utrudnienia mogą być szczególnie uciążliwe na najbardziej „obleganych” przejściach granicznych  (takich jak Calais-Dover czy tunel pod kanałem La Manche).


Więcej informacji dot. bezumownego brexitu na: https://bit.ly/2m0sles.

Źródło: MSZ


facebook