SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.10.2019 W Gdańsku o Unii Europejskiej RODM Gdańsk

„Budżet unijny i negocjacje wieloletnich ram finansowych, Brexit oraz unijna polityka klimatyczna - to tylko kilka z najważniejszych tematów, które w debacie polsko-unijnej są żywe i bardzo ważne. We wszystkich tych tematach Polska jest niezwykle aktywna, ma własne stanowisko i wpływa na kształt debaty europejskiej” - stwierdziła Małgorzata Kałużyńska, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiego cyklu dedykowanego osiągnięciom polskiej polityki zagranicznej w ostatnim czteroleciu. Dyskusja pt. „Dziś i jutro integracji europejskiej” poświęcona była minionemu piętnastoleciu Polski w Unii Europejskiej oraz przyszłościowej wielkości Wspólnoty w kontekście Procesu Berlińskiego. Dyrektor Małgorzata Kałużyńska podkreślała wagę ekonomicznego wymiaru naszych 15 lat w UE.  Wskazywała, że najbardziej zauważalnym aspektem polskiego członkostwa jest przede wszystkim znaczący wzrost PKB. „Jesteśmy beneficjentem” – powiedziała ekspertka z ramienia MSZ. Podkreśliła również, że niemałą wagę ma proces powiększania Unii Europejskiej i „w interesie Polski jest powodzenie integracji”. Dlatego jesteśmy aktywni w dyskusjach unijnych jako kraj, ale co ważne, potrafimy też dokonywać selektyzacji – oceniła dyr. Kałużyńska. Na pytanie z kolei o wizję najbliższej przyszłości, a mającej związek z potencjalnym opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię, dyrektor Kałużyńska zauważyła, że istnieje wiele scenariuszy. Zaznaczyła, że są takie obszary w relacjach z Londynem, które z uwagi na brak podobnej sytuacji w przeszłości będą musiały być regulowane poprzez jedno- i dwustronne porozumienia z Wielką Brytanią.

Odnosząc się do perspektyw rozszerzeniowych, amb. Jacek Multanowski zwrócił przede wszystkim uwagę na specyfikę regionu, jakim są Bałkany Zachodnie”. „Macedonia, jako dwumilionowy kraj (…) skupiała w sobie wszystkie problemy, takie jak korupcja, dążenie do rządów autorytarnych, problemy z demokratyzacją, czy wolnością mediów”. Podkreślił jednak, że mimo problemów wewnętrznych, istnieje tam pragnienie dołączenia do Wspólnoty. Amb. Multanowski dodał również, że niekoherentna jest jednak postawa samej Unii. Z jednej strony bowiem Bruksela wstrzymuje się z rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych, a z drugiej nie reaguje na obecne tam dysfunkcje.


Organizatorami spotkania byli:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk
oraz Europejskie Centrum Solidarności.


powiekszenie


powiekszeniefacebook