SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.10.2019 Podróż do Stanów bez wizy? Już niedługo! RODM Gdańsk

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy, po zakończeniu procedur administracyjnych, Polacy będą mogli polecieć do Stanów Zjednoczonych bez wiz, rejestrując się tylko wcześniej w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży.

Z dniem 30 września 2019 r. Polska i USA dopełniła warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wizowych kategorii B1/B2 spadł do wymaganego poziomu. Tym samym Polska zakwalifikowała się do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program [VWP]). Oznacza to, że wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych (w większości przypadków) bez wizy.

Ostateczny odsetek odmów wizowych w kategorii B1/B2 (biznes/turystyka) obywatelom Polski na całym świecie w ciągu amerykańskiego roku budżetowego kończącego się 30 września 2019 był niższy niż 3%.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Ambasada USA przewiduje, że procedury te potrwają kilka miesięcy, zanim rozpocznie się podróżowanie bez wiz. Po zakończeniu tego procesu Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego oznacza, że obywatele polscy podróżujący na podstawie paszportów z chipami do odczytu komputerowego, którzy pomyślnie uzyskali autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA]), będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych do 90 dni bez wizy. Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą uzyskać autoryzację w systemie ESTA, która obecnie kosztuje 14 USD i jest ważna przez okres dwóch lat.

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę. 


CO WARTO WIEDZIEĆ?

  • Osoby, które mają ważną wizę nadal mogą z niej korzystać. Mając ważną wizę nie trzeba ubiegać się o autoryzację ESTA.
  • Wejście Polski do Programu Ruchu Bezwizowego trwało dłużej niż w przypadku krajów sąsiadujących z Polską ponieważ kraje te weszły do programu, kiedy wymogi były jeszcze mniej restrykcyjne. Ponadto w ostatnich latach Kongres USA uchwalił przepisy zgodnie z którymi wymagania programu dot. bezpieczeństwa są bardziej rygorystyczne. Polska dopiero w tym roku wypełniała wszystkie zaostrzone wymogi.
  • Ruch bezwizowy jest dostępny dla podróżnych przebywających do USA lotami komercyjnymi lub statkami. Ponadto specjalne zasady obowiązują osoby przekraczające granice lądowe. Szczegóły dot. różnic w przekraczaniu granic znajdują się na stronie ambasady.
  • Co w przypadku wcześniejszej odmowy lub problemów przy wjeździe do USA? Z reguły autoryzacji w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która uprzednio otrzymała odmowe wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyinego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA bez wizy. Każda osoba, która otrzymała odmowe rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA.
  • Aby podróżować bez wizy, obywatele Polski będą musieli wystąpić o autoryzację za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Dzięki ESTA można bardziej efektywnie przeprowadzić wstępną kontrolę podróżnych. Obywatele Polski będą mogli ubiegać się o autoryzację ESTA na krótko przed terminem, od którego ruch bezwizowy będzie dostępny. Autoryzacja ESTA jest wymagana od podróżnych ze wszystkich 38 krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego.
facebook