SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.11.2019 Polska, Stany Zjednoczone i Brazylia ogłaszają informacje dotyczące grupy roboczej do spraw humanitarnych i uchodźców w ramach Procesu Warszawskiego RODM Gdańsk

Polska, Stany Zjednoczone i Brazylia mają przyjemność ogłosić, że grupa robocza do spraw humanitarnych i uchodźców w ramach Procesu Warszawskiego spotka się 5-6 lutego 2020 roku w Brasilii.

Spotkanie będzie poświęcone wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń związanych z edukacją i ochroną dzieci i młodzieży w ramach działań humanitarnych podejmowanych w odpowiedzi na kryzysy na Bliskim Wschodzie.

Jest to szósta z siedmiu grup roboczych utworzonych w ramach Procesu Warszawskiego, zainicjowanego na spotkaniu ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w lutym br. Dotychczas odbyły się posiedzenia grup roboczych do spraw cyberbezpieczeństwa, praw człowieka, bezpieczeństwa morskiego i lotniczego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Grupa robocza do spraw nierozprzestrzeniania broni rakietowej spotka się 14-15 listopada w Bukareszcie. W pracach grup roboczych uczestniczy ponad pięćdziesiąt krajów i wiele organizacji międzynarodowych.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych


facebook