SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.02.2020 Polskie stanowisko w kwestiach humanitarnych RODM Gdańsk

Minister Jacek Czaputowicz, wraz z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Ernesto Araújo, a także zastępcą asystenta sekretarza stanu USA Richardem Albrightem, zainaugurowali 4 lutego 2020 roku spotkanie grupy roboczej Procesu Warszawskiego do spraw humanitarnych oraz uchodźców.

W swoim wystąpieniu Minister Jacek Czaputowicz wskazał, że kryzys humanitarny oraz uchodźczy są jednymi z największych wyzwań z jakimi mierzy się obecnie Bliski Wschód. Zaznaczył, że szczególnie trudna jest sytuacja dzieci, które cierpią nie tylko ze względu na urazy fizyczne, ale także psychiczne, oraz pozbawione są możliwości normalnego rozwoju i edukacji. Podkreślił również, że Polska od dawna jest zaangażowana w działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych. Uznał także, ze doświadczenie Brazylii i państw Ameryki Łacińskiej w radzeniu sobie z napływem uchodźców z Wenezueli może być cenne dla państw Bliskiego Wschodu.

W spotkaniu w stolicy Brazylii bierze udział kilkadziesiąt delegacji państw zaangażowanych w prace Procesu Warszawskiego, a także przedstawiciele międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych. Jest to już szóste z siedmiu spotkań Procesu Warszawskiego zaplanowanych przed ministerialnym spotkaniem w Waszyngtonie.Podczas swojej podróży, minister Jacek Czaputowicz odwiedził również Stany Zjednoczone i, na zaproszenie Sekretarza Stanu Mike’a Pompeo, wziął udział w inauguracji Sojuszu na rzecz Wolności Religii w Waszyngtonie.

– Pragnę podkreślić, że ochrona grup szczególnie wrażliwych pozostaje jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Dlatego Polska jest w pełni zaangażowana w realizację wymiernych działań na rzecz wolności religii lub przekonań. – zaznaczył podczas swojego wystąpienia. - Spotkanie odbywa się w krytycznym momencie. Wolność religii lub przekonań jest obecnie jedną z najbardziej zagrożonych, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanych wolności i dlatego ważne jest, aby nie ustawać w podejmowaniu skutecznych działań w celu jej ochrony.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił także, że w ostatnich latach Polska widocznie zwiększyła swoje faktyczne zaangażowanie w promocję tej problematyki. Z inicjatywy Polski Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Warto podkreślić, że w Sojuszu na rzecz Wolności Religii znajdują się państwa reprezentujące różne kontynenty i wyznania religijne. Umacnianie wolności religii lub wyznania, w tym ochrona praw osób należących do mniejszości religijnych, jest także jednym z priorytetów trwającego polskiego członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ w kadencji 2020-2022.

Sojusz na rzecz Wolności Religii jest inicjatywą międzynarodową. Ma służyć szerokiej mobilizacji i podnoszeniu świadomości dotyczącej skali prześladowań na tle religii lub wyznania na świecie. Jednocześnie jego celem jest wspieranie lobbingu w sferze wolności religijnej – zwłaszcza wobec krajów naruszających te prawa. potrzebie dialogu międzyreligijnego oraz budowania strategii i promocji z możliwie szerokiej perspektywy – podkreślił szef polskiej dyplomacji.
facebook