SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.03.2020 OŚWIADCZENIE MSZ W SZÓSTĄ ROCZNICĘ ANEKSJI KRYMU RODM Gdańsk poleca

W 2014r. Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej aneksji ukraińskiego Krymu. Wydarzenia te do dziś oddziałują na sytuacje we wschodniej Ukrainie, a Polska niezmiennie potępia nielegalną okupację Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol. Polski MSZ w związku z szóstą rocznicą aneksji Krymu wydał oświadczenie, podtrzymując stanowisko potępiające dla wspomnianych działań Federacji Rosyjskiej.

„Konsekwentnie popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r. Podkreślamy trwałe zobowiązanie do nieuznania – teraz i w przyszłości - nielegalnej aneksji Krymu.

Nielegalna aneksja Krymu przeprowadzona przez Federację Rosyjską stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dla porządku prawnego stojącego na straży integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się bezprawnym działaniom podejmowanym przez Federację Rosyjską mającym na celu utrwalenie dokonanej aneksji. Militaryzacja Półwyspu Krymskiego oraz miasta Sewastopol ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego, zaś ograniczanie przepływu przez Cieśninę Kerczeńską stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka na terytorium okupowanego przez Federację Rosyjską półwyspu, w tym prześladowaniem mniejszości tatarskiej i społeczności ukraińskojęzycznej. Wzywamy Federację Rosyjską do umożliwienia nieograniczonego dostępu do Krymu międzynarodowym organizacjom monitorującym przestrzeganie praw człowieka.”

facebook