SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.04.2020 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja Polska” RODM Gdańsk poleca

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Polska” organizowanym w ramach obchodów 4. edycji Polish Heritage Days.

Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczne obchody Polish Heritage Days będą miały nieco inny charakter w odróżenieniu od poprzednich edycji. To, że powinniśmy pozostać w domach, nie oznacza jednak, że nie możemy wspólnie celebrować Święta Konstytucji 3 maja oraz dnia 2 maja, który to w Polsce, a także wśród Polonii rozproszonej po całym świecie, obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi RP.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do pozostania w domach i włączenia się w tegoroczne obchody Polish Heritage Days poprzez udział w konkursie plastycznym „Moja Polska”. 

Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości Polski, polskiej historii, kultury i dziedzictwa, w tym przede wszystkim polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18 mieszkających na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zachęcamy do przesyłania zdjęć przygotowanych prac konkursowych do dnia 26 kwietnia 2020 r. na adres: london.events@msz.gov.pl 

Szczegóły w regulaminie konkursu.


Polish Heritage Days [Dni Dziedzictwa Polskiego] jest corocznym wydarzeniem organizowanym i realizowanym pod patronatem Ambasady Polskiej w Londynie. Celem Polish Heritage Days jest świętowanie i promowanie polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Projekt Polish Heritage Days odbywa się w miesiącu maju na terenie całej Wielkiej Brytanii. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczyna się w weekend tuż po symbolicznym i jakże ważnym dniu 3 maja, kiedy to w 1791 roku Polska ogłosiła swoja pierwszą skodyfikowaną konstytucję (jako pierwszy kraj w Europie, a drugi na świecie po Stanach Zjednoczonych). Konstytucja stała się symbolem wolności i równości. Polish Heritage Days jest także okazją do świętowania dnia 2 maja, który to w Polsce, a także wśród Polonii rozproszonej po całym świecie, obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi RP.

Celem Polish Heritage Days jest jeszcze bliższe zintegrowanie polskiej społeczności z innymi społecznościami zamieszkującymi Wielką Brytanię, zarówno na poziomie lokalnym, jak i narodowym, oraz podzielenie się polską kulturą, dziedzictwem i słynną polską gościnnością. Jednym z celów jest także przedstawienie Polaków jako naród otwarty i tolerancyjny.

Oficjalnym symbolem Polish Heritage Days jest biało-czerwona szachownica, która to była symbolem polskich pilotów walczących w Bitwie o Wielką Brytanię, i która dzięki staraniom Ambasady RP w Londynie stała się nieoficjalnym symbolem Polaków w Wielkiej Brytanii.

facebook