SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.05.2020 Działanie ONZ w praktyce RODM Gdańsk poleca

Za nami kolejne fantastyczne spotkanie on-line. Przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową udało nam się zorganizować spotkanie z Agnieszką Wójcik, Młodzieżową Delegatką RP do ONZ. .

Prowadząca rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia uczestnikom czym jest funkcja Młodzieżowego Delegata. Młodzieżowi Delegaci do ONZ to osoby, które wraz z delegacją swojego kraju biorą udział w negocjacjach i spotkaniach ONZ, w tym w Zgromadzeniu Ogólnym w Nowym Jorku czy szczytach klimatycznych COP. Promując interesy młodzieży delegaci zapewniają przepływ informacji i współpracę między osobami młodymi, a ministerstwami i agendami ONZ. W Polsce program działa od 2012r. i odpowiada za niego m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Co ciekawe, w trakcie zorganizowanych niedawno przez ONZ konsultacji społecznych, z 7 milionów osób, które się wypowiedziały, ponad 70% była poniżej 30 roku życia. Co też było potwierdzeniem tego, że młodzi ludzie chcą mieć głos, chcą móc się wypowiedzieć w sprawach międzynarodowych czy konfliktów, które mają miejsce w ich krajach.

Studenci biorący udział w spotkaniu dowiedzieli się wiele o bieżącym funkcjonowaniu ONZ, o problemie prawa veta, o sposobach głosowania i procesie przyjmowania rezolucji, a także o zmianach i planach związanych z tegoroczną 75. rocznicą istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ważnym poruszonym tematem były także Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jest to 17 głównych celów oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Cele te w założeniu mają zostać osiągnięte do 2030.
W ramach ciekawostki studenci dowidzieli się, że:

  • Światła w ONZ nigdy nie gasną – pracownicy ONZ i członkowie delegacji dyplomatycznych mogą pracować przez całą dobę, ponadto sekretariat ONZ również jest otwarty 24/7
  • Głosowania dot. obsady kluczowych stanowisk nie są przeprowadzane elektronicznie, a klasycznie liczeniem fizycznie oddanych głosów, ma to być bardziej symboliczne i „widowiskowe” a przy tym łatwiej o zachowanie tajności.

Ilość zadanych pytań w trakcie wykładu jasno stanowił o jego wysokim poziomie merytorycznym, ale też o rzeczywistym zainteresowaniu tematem. Padły pytania dotyczące realnego wpływu młodzieżowych delegatów, na co prowadząca wskazała przykłady kiedy to działania młodych przedstawicieli przyniosły realne skutki, np. zmiany w rezolucji. Pytano o to, co dzieje się z wpłacanymi składkami – finansują one działanie głównej siedziby i administracji ONZ, a także programy realizowane przez poszczególne jej elementy, np. Unicef.

Tym co zainteresowało uczestników spotkania była też sprawa samego programu Młodzieżowych Delegatów. Prowadząca opowiedziała o szczegółach programu i trwającym konkursie na nowego polskiego reprezentanta. W tym roku delegatów było 60 i reprezentowali 40 krajów (jeden kraj może mieć więcej niż jednego delegata). Zdecydowana większość delegatów pochodzi z krajów UE, według prowadzącej brakuje przedstawicieli krajów rozwijających się i objętych konfliktami by mogli przedstawić realia w jakich żyją.
Ciekawostką była historia finansowanego przez rząd holenderski delegata Afganistanu.

Spotkanie odbyło się za pomocą platformy ClickMeeting.

facebook