SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.06.2020 DEBATA "EUROPA I ŚWIAT W DOBIE PANDEMII „ - PODSUMOWANIE RODM Gdańsk poleca

Za nami pierwsza debata on-line. Rozmawialiśmy na temat pandemii i tego jak kryzys wpłynął i wpływa nadal na świat i „czy wyjdziemy z tego silniejsi”. Naszymi ekspertami byli: Adam Dziedzic, prezes United Nations Association – Poland oraz Jan Truszczyński, ekspert Team Europe, główny negocjator akcesji Polski do Unii Europejskiej, były wiceminister spraw zagranicznych, ambasador RP przy UE w latach 1996-2001. Debatę poprowadziła dr. Sylwia Mrozowska z Instytut Politologii UG.Rozpoczęliśmy od pytania o reakcję Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych na pandemie. Chcieliśmy przybliżyć wewnętrzne procedury i mechanizm, które mogły wpłynąć na czas i ilość podjętych działań, za które krytykowane są wspomniane organizacje w mediach.

Ambasador Truszczyński zwrócił uwagę na fakt, iż kwestia ochrony zdrowia jest kompetencją  państw członkowskich. Organizacja może wykorzystywać siłę i potencjał krajów członkowskich tylko w trakcie ich współpracy, wykorzystując instrumenty jakie wytworzyły właśnie poprzez organizację.

„Unia Europejska jest organizacją, która może wspierać, pomagać i uzupełniać działania państw członkowskich, jednak nie może ich zastępować, wyręczać czy też nakazywać im konkretnych działań. UE nie może kontrolować granic, nie ma zapasów sprzętu medycznego, który mogłaby użyczyć …”

Unia Europejska nie pozostała bezczynna i zareagowała właściwie w granicach swoich kompetencji, jednak w związku z koronawirusem powinno się pojawić pytanie, czy w tej sytuacji kompetencje te nie powinny być szersze. 

Prezes Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce odpowiedział na pytanie reprezentując stanowisko bardziej globalne. Na wstępie zwrócił uwagę na fakt iż problem panującej pandemii jest zjawiskiem całkowicie wyjątkowym i niespotykanym, przez co skutki podejmowanych działań pozostają niewiadomą i pewne decyzje muszą być podejmowane bez wystarczających danych.
Czasem krytyka organizacji takich jak ONZ jest uzasadniona – jednak biorąc pod uwagę złożoność problemu ONZ zrobił naprawdę wiele. Na samym początku stycznia, niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych przypadków, zwołano grupę specjalistów do zajęcia się tym tematem i już 10 stycznia rozpoczęto planowanie instrukcji działania, w tym chociażby szczegółów tego jak mają wyglądać testy.

Wewnętrzne procedury WHO czy samego ONZ same w sobie nie są bardzo skomplikowane jednak kluczowa jest ilość członków organizacji, a także instytucji podległych itp. To właśnie są elementy wydłużające proces decyzyjny. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest organizacją autorytarną, praca i decyzję tam podejmowane są wynikiem DIALOGU I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ.
Następnie prelegenci zostali poproszeni o wskazanie najwłaściwszych ich zdaniem działań podjętych przez omawiane organizacje.

W przypadku UE wskazano na stworzone propozycje poprawy mechanizmów szybkiego reagowania i usprawnienia pomocy, przede wszystkim medycznej. Dodatkowo działania wspomagające kraje członkowskie przy przetargach na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony. Unia Europejska przygotowuje plany wsparcia ekonomicznego krajów członkowskich w związku z przewidywanym kryzysem gospodarczy.

Zarówno Unia Europejska, jak i ONZ w swoich działaniach musiały uwzględnić walkę z nieprawdziwymi informacjami, które głównie można było zobaczyć w social-mediach.

Z kolei działania ONZ były mocno nakierowane na wspomnianą walkę z dezinformacją m.in. w celu uniknięcia paniki związanej ze sprzecznymi informacjami. Poza tym ONZ miało na celu koordynowanie i zarządzanie wspomnianą siecią wymiany doświadczeń i współpracy.

Ponadto powstał fundusz, założony przez WHO, opierający się na wpłatach społeczeństwa, który ma na celu m.in. dofinansowywanie prac na szczepionką na COVID-19. Poza tym WHO dość szybko przygotowała i wydała dość obszerny dokument dot. strategicznego planowania zapobiegania i reagowania na zaistniałą sytuację. Jednak to państwa decydują jakie zalecenia i sugestie wprowadzają i w jakim czasie.

„W trakcie omawiania problemu koronawirusa trzeba zwrócić uwagę na słowo– MIĘDZYNARODOWY. Problem koronawirusa, tak jak np. zmian klimatycznych, jest międzynarodowy. Nie można zamknąć swoich granic i liczyć, że problem będzie je respektował. W takich sytuacjach trzeba działać globalnie i skupić się na współpracy międzynarodowej, bo tylko tak może doprowadzić do zażegnania kryzysu. „

W odpowiedzi na pytanie dotyczące czego nauczyliśmy się w obecnej sytuacji i jakie zmiany powinny nastąpić, by w przypadku kolejnej epidemii reagować sprawniej można w obu organizacjach można wskazać: zmniejszenie biurokratyzacji oraz skuteczniejszą współpracę państw członkowskich zarówno z organizacją, jak i ze sobą nawzajem. Ponadto ONZ ma zamiar otworzyć się na wysłuchiwanie potrzeb i obaw młodzieży i organizacji lokalnych, czyli tych głosów, które wcześniej wybrzmiewały zbyt słabo.

Spotkanie zakończyliśmy pytaniem od Was dot. rzeczywistości powirusowej, otwarcia granic i tego jak będą wyglądały te wakacje. Nasi prelegenci jednomyślnie stwierdzili, że tego jak będą wyglądały najbliższe miesiące i czy możemy spodziewać się nawrotu choroby nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Jeśli jednak chodzi o powrót do turystyki międzynarodowej to bez wątpienia tegoroczne wakacje będą inne niż poprzednie. Pomimo tego, że coraz więcej państw europejskich otwiera swoje granice to wiele panujących obostrzeń nadal będzie ograniczało powrót do turystyki jaką znamy.


facebook