SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.06.2020 TRANSMISJA DEBATY „Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej – oczekiwania, wyzwania i szanse” RODM Gdańsk poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, The Warsaw Institute Review wraz z Fundacją Warsaw Institute zapraszają na debatę online. Debata ekspercka pt.: „Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej – oczekiwania, wyzwania i szanse” będzie transmitowana na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00❗ Transmisja dostępna będzie na kanałach Facebook, Twitter i Youtube MSZ, RODM Kraków, Warsaw Institute i Warsaw Institute Review.

W debacie wezmą udział:

Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.
dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Vít Dostál – Dyrektor Centrum Badawczego AMO.

Spotkanie poprowadzi koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.


Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4)


Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne. Zbliżają je do siebie również wspólna historia, podobna kultura oraz pokrewieństwo wartości. Stanowi to fundament dla ich współpracy, w tym politycznej. Państwa wyróżnia jednak odmienność co do poszczególnych stanowisk, np. w polityce energetycznej. Najlepszy test dla współdziałania stanowią sytuacje kryzysowe - taką jest stan gospodarki i polityki europejskiej związany z epidemią COVID-19.

Na początku lipca 2020 roku przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmie Polska. W związku z tym wydarzeniem będziemy dyskutować o stanie obecnym i perspektywach współpracy wszystkich państw wyszehradzkich. Zaproszeni goście przedstawią swoje opinie na temat obecnej roli V4, a także wyzwań, jakie stoją obecnie przed wszystkimi państwami. Odpowiedzą na pytania, czy w obliczu kryzysu wywołanego epidemią Grupa powinna zmodyfikować swój zakres i sposoby działania. Wskażą, jak można efektywnie wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia współpracy jej członków i jak wzmacniać ich pozycję w UE.


Kim są eksperci?


Piotr Bajda
- doktor habilitowany nauk politycznych, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor m.in. książek Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa (2010) i Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 (2018) oraz Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013 (2013).

Szymon Szynkowski vel Sęk
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: stosunki międzynarodowe). Od 2015 r. poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczący polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie. Jest autorem wielu publikacji prasowych nt. prawa europejskiego i polityki lokalnej.

Vít Dostál
– dyrektor Centrum Badawczego AMO (Stowarzyszenia ds. Międzynarodowych). Koncentruje się na czeskiej polityce zagranicznej i europejskiej, współpracy w Europie Środkowej oraz polskiej polityce zagranicznej i wewnętrznej. Od 2006 roku pracuje dla AMO. W tym czasie był autorem oraz redaktorem wielu publikacji dotyczących czeskiej polityki zagranicznej i Europy Środkowej.


facebook