SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.06.2020 DEBATA „EKONOMICZNY WYMIAR EUROPY" RODM Gdańsk poleca

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku wraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk zorganizowały debatę online "Ekonomiczny wymiar Europy”. Oto podsumowanie.

Za nami kolejna debata online. Tym razem rozmawialiśmy gospodarce europejskiej. W debacie „Ekonomiczny wymiar Europy” pod lupą znalazł się temat nowego budżetu i działań, które pomagają w walce ze skutkami ekonomicznymi po pandemii. Naszymi ekspertami była Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – PISM oraz Bartosz Otachel z Komisji Europejskiej w Polsce. Moderatorką spotkania była Sylwia Mrozowska z Instytutu Politologii UG.
Pierwsze pytanie dotyczyło planu naprawczego, m.in. programu Unia Europejska Nowej Generacji.

Jolanta Szymańska opowiedziała o głównych założeniach programu: „Jest to program, który ma pomóc Europie w odbudowie gospodarczej; pomóc by była zrównoważona i cyfrowa, czyli uwzględniająca priorytety nowej Komisji Europejskiej.”. Nadal trwa jednak dyskusja nad formą pomocy, czy powinny one być przekazane w formie grantów czy pożyczek, które miałyby trafić do krajów członkowskich poprzez programy Unii Europejskiej.

Dość wysoko uplasował się także program badawczy Horyzont Europa. Zaplanowano wzrost środków na badania w dziedzinach biotechnologii, ochrony zdrowia, farmacji.

Bartosz Otachel zwrócił uwagę na dynamikę kryzysu i działania Unii w oparciu o zasadę solidarności; w oparciu o te instrumenty, które posiada. Już w marcu i kwietniu Unia zastosowała doraźne instrumenty żeby jak najszybciej pomóc osobom, przedsiębiorcom – małym i średnim firmom. Podkreślił, że teraz ważny jest czas przy podjęciu nowego budżetu. Działania zaplanowane w planie naprawczym zakładają uwzględnienie priorytetów z programu Zielonego Ładu oraz Unii Nowej Generacji, dt. zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego środowisko.

19 czerwca odbyła się konferencja, na której omawiano budżet na lata 2021-2027. Unia Europejska chce zapewnić też pomoc partnerom zewnętrznym. Ważne jest włączenie się w globalny wysiłek walki z pandemią, gdyż jest to globalne wyzwanie.

Szukając odpowiedzi na pytanie o to kto zyska, a kto straci na nowym budżecie, ciężko jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź.

Eksperci są zgodni, że decyzje muszą być podjęte szybciej niż normalnie, ze względu na wyjątkową sytuację, w której się znajdujemy. Większym wsparciem ma zostać objęte Południe. Te kraje ucierpiały najbardziej w kryzysie gospodarczym 2008, odczuły też skutki kryzysu migracyjnego i kryzysu „covidowego”, ponieważ opierają swoją gospodarkę na turystyce. Z kolei Kraje Europy środkowo-wschodniej mogą liczyć na wsparcie w ramach polityki spójności i ze wspólnej polityki rolnej. Prognozy wydają się optymistyczne. Główna oś sporu dotyczy formy wsparcia: czy mają to być granty czy pożyczki. Kryzys covidowy pokazał, że trzeba więcej wspólnotowości.

Działania Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zdrowotnego są ograniczone. Państwa członkowskie musiały wziąć na siebie ciężar odpowiedzi na kryzys zdrowotny, i będący jego konsekwencją, kryzys gospodarczy, stąd tarcze antykryzysowe. Unia wspierała państwa m.in. przekazując środki z funduszu spójności na cele antykryzysowe.

Spotkanie zakończyliśmy pytaniem o działania skierowane w stronę przeciętnego Europejczyka.

Unia Europejska podjęła działania pośrednie, takie jak zakup i dystrybucja masek do szpitali. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, Unia zorganizowała powroty obywateli do ich krajów. W obecnej fazie odmrażania i rozpoczynających się wakacji, Komisja przygotowała platformę Re-open UE, która ma pomóc w bezpiecznych i świadomych podróżach i dostarczać informacji o obecnych obostrzeniach w poszczególnych krajach Unii. Badania pokazują, że obywatele chcą, by Unia zwiększyła swoje kompetencje, aby lepiej koordynować działania, aby lepiej zapewniać spójność państw europejskich w momentach kryzysowych.


Debata „Ekonomiczny wymiar Europy” odbyła się
25 czerwca o godz. 18:00
za pośrednictwem platformy ZOOM.


Pełne nagranie udostępniamy Wam na naszym kanale Youtube. Śledzcie nas na

https://www.youtube.com/channel/UC9Ea8re-Zmx_9RQjXSZP9wA


Nasi goście


Naszymi gośćmi byli Bartosz Otachel, Doradca ds. ekonomicznych w Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jolanta Szymańska, Koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych – PISM.

Debatę poprowadziła Sylwia Mrozowska z Instytut Politologii UG.facebook