SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.08.2020 Seminarium o grantach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Mając na uwadze trwającą prezydencję Polski w Grupie Wyszehradzkiej zorganizowaliśmy seminarium dotyczące tzw. Grantów Wyszehradzkich.

Jest to grupa dotacji z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, które pozwalają m.in. na przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych, na których to właśnie skupiał się nasz gość.
Jest to grupa dotacji z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, które pozwalają m.in. na przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych, na których to właśnie skupiał się nasz gość.

Andras Lorincz pochodzi z Węgier. Z wykształcenia jest politologiem i ekspertem ds. stosunków międzynarodowych. Ponadto jest on współtwórcą Instytutu Polityki Stosunków Kulturowych. Instytut ten skupia się na współpracy międzynarodowej, w zakresie kultury, edukacji i realizacji projektów dofinansowanych przez programy takie jak Erasmus+, Komisję Europejską czy właśnie Granty Wyszehradzkie.

Nasz gość w swoim seminarium przybliża nam specyfikę i rodzaje Grantów Wyszehradzkich, a także przedstawia przykłady zrealizowanych dzięki temu projektów. Opisuje on też jakie korzyści daje udział w międzynarodowych projektach.


Całe seminarium dostępne jest na:


https://www.youtube.com/watch?v=024PSVZsS44&t=202s
facebook