SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.08.2020 Nowy Minister Spraw Zagranicznych Prof. Zbigniew Rau przejmie obowiązki Jacka Czaputowicza który sprawował funkcję ministra od stycznia 2018r.


Zbigniew Rau jest nauczycielem akademickim, profesorem nauk prawnych. W latach 1981-1995 był wykładowcą i stypendystą licznych uniwersytetów zagranicznych (m.in. brytyjskich, amerykańskich i niemieckich). Od 1995 jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych. W czasach PRL związany z opozycją demokratyczną, od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W 2005 uzyskał mandat senatora. W latach 2015-2019 sprawował urząd wojewody łódzkiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został wybrany posłem. W Sejmie IX kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Źródło:https://www.gov.pl/web/dyplomacja
facebook