SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.09.2020 Minister Zbigniew Rau o prawach człowieka na Białorusi Minister Zbigniew Rau o prawach człowieka na Białorusi podczas debaty Rady Praw Człowieka ONZ


Dzisiejsza debata Rady Praw Człowieka jest jasnym sygnałem, że nie ma zgody społeczności międzynarodowej na jakiekolwiek naruszenia praw człowieka na Białorusi, gdyż każde państwo ma obowiązek wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. Polska, jako członek Rady Praw Człowieka, będzie nadal wspierać społeczeństwo białoruskie w jego dążeniu do pełnego korzystania z podstawowych wolności i w jego determinacji do życia w demokratycznym kraju, w którym przestrzegane są prawa człowieka – zapewnił szef polskiej dyplomacji podczas wygłoszonego w piątek wystąpienia w trakcie specjalnej, debaty Rady Praw Człowieka poświęconej sytuacji na Białorusi.
Specjalna debata obradującej w Genewie 45 sesji Rady Praw Człowieka, poświęcona sytuacji praw człowieka na Białorusi, została zwołana na formalny wniosek państw członkowskich Unii Europejskiej, o co usilnie zabiegała Polska.

Wyrażając zaniepokojenie w związku z sytuacją praw człowieka na Białorusi minister Rau zwrócił uwagę, że alarmująca jest bezprecedensowa skala represji wobec przeciwników politycznych i społeczeństwa obywatelskiego, prowadzonych w trakcie kampanii wyborczej i po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. - Jesteśmy przerażeni powtarzającymi się masowymi zatrzymaniami uczestników pokojowych protestów, wymuszonymi zaginięciami, jak również doniesieniami o torturach i nieludzkim traktowaniu, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet i dzieci – oznajmił Minister Rau.

Szef polskiej dyplomacji wezwał władze białoruskie do poszanowania podstawowych wolności, uwolnienia osób bezprawnie zatrzymanych, jak również do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych łamania praw człowieka.

Informację na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi w czasie debaty przedstawili: Michelle Bachelet – Wysoka Komisarz ONZ do spraw praw człowieka, Anaïs Marin – Specjalna Sprawozdawczyni ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi, Swiatłana Cichanouska – była kandydatka w tegorocznych wyborach na prezydenta Białorusi, ofiara brutalnych działań funkcjonariuszy sił porządkowych Ekaterina Nowikowa.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook