SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.10.2020 Debata – „Mała Polska – czyli jak funkcjonują organizacje polonijne”” Debata o Polonii i kultywowaniu polskości przez pracę instytucji polonijnych w Szwecji, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.


Polonii i Polaków za granicą według różnych szacunków jest 18-20 milionów, co plasuje nas na 6 miejscu na świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności państwa ojczystego. Tak duża grupa Polaków na emigracji sprawiła, że niezwykle istotnym jest istnienie organizacji i instytucji polonijnych , a także ujęcie Polonii w działaniu placówek dyplomatycznych.

Zaprosiliśmy gości pracujących z Polonią oraz w instytucjach reprezentujących Polskę zagranicą by porozmawiać o tym jak jesteśmy postrzegani, jakie jest zainteresowanie polską kulturą oraz kim jest Polonia w Stanach, Szwecji i we Włoszech.

Gośćmi debaty polonijnej byli:

- Bożena Kamiński - prezes Centrum Polsko - Słowiańskiego w Nowym Jorku

- Kamila Kowalska - przedstawiciel Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

- Paweł Ruszkiewicz - dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie

Debatę rozpoczęliśmy od przedstawienia reprezentowanych instytucji.

Na wstępie Pani Bożena Kamiński opowiedziała na czym koncentruje swoją uwagę Centrum Polsko – Słowiańskie w Nowym Jorku. Celem powstania tej organizacji była chęć reprezentowania oraz pomocy nowo przybyłym imigrantom. Centrum stanowiło niejako bazę wiedzy, pomoc w otrzymaniu pomocy socjalnej, otrzymaniu karty pobytu, nauki języka angielskiego. Nie ograniczało się tylko do pomocy Polakom, wspierało wszystkich Słowian, dlatego w nazwie zawiera obie te grupy. Centrum skupia się na dwóch obszarach na pomocy socjalnej, ale również promocji kulturalnej.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie opowiedział jak funkcjonują Polskie Instytuty podległe pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz na czym skupia się szwedzka placówka. Instytut Polski w Sztokholmie jest jednym z 26 placówek na świecie i ma na celu promowanie Polski jako państwa nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się. Wspiera i promuje polską kulturę i dziedzictwo. Instytut organizuje różne wydarzenia i głównie kierowany jest Szwedów. Dodał, że ostatnie wydarzenia z okazji rocznicy Solidarności zostały bardzo pozytywnie przyjęte.

Kamila Kowalska opowiedziała jakie działania i projekty podejmują polskie służby w celu integracji około 100 tysięcznej grupy włoskiej Polonii. Wydział Konsularny w Rzymie wspierając się olbrzymim bagażem doświadczenia współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak np. polska szkoła przy ambasadzie RP w Rzymie. Wydział zajmuje się promocją kulturalną i naukową, podejmuje współpracę z uniwersytetami.

Jak wygląda popularność instytucji w kręgach polonijnych?

W Stanach Zjednoczonych można ten temat podzielić ze względu na wiek. Osoby starsze wspomagane są poprzez pomoc socjalną, natomiast młodsze osoby zgłaszają się do Centrum z prośbą o pomoc w sprawie wiz czy podjęcia studiów na uniwersytetach. Centrum organizuje wystawy, koncerty czy poprzez realizacje ich najnowszego projektu „Polonia wspiera talenty”. Motywem przewodnim jest wsparcie dla młodych, którym jest ciężko się wybić, a posiadają ogromny talent. Ponadto inicjatywa już teraz przynosi zamierzony efekt, ponieważ kilku osobom udało się wystąpić na Broadwayu. Centrum zawsze jest miejscem dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy i wsparcia przy uzyskaniu stypendium sportowego, kulturalnego czy artystycznego.

Pan Paweł Ruszkiewicz podkreślił ogromną rolę i pracę polskich środowisk nauczycielskich w Szwecji, nauczyciele oddają dużo serca i zaangażowania w promowania polskich tradycji, kultury oraz co najważniejsze dbają o poziom nauki języka polskiego. Instytut zwraca uwagę również na wzrost aktywności polskich artystów, których Instytut wspiera w promocji. W tym momencie w kościele św. Jana w Sztokholmie odbywa się wystawa poświęcona Ojcu Świętemu.

Włoska Polonia bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy m.in. środowisk uniwersyteckich. We Włoszech spotkać się można z dużą ilością oddolnych działań, rodzice sami organizują szkoły, studenci konferencje promujące polską naukę. Konsulat stara się zapraszać kombatantów, artystów uczonych, by pokazać polską różnorodność, a przy okazji pokazać i opowiedzieć o polskiej historii. Działania cieszą się ogromną popularnością, a sam konsulat poszukuję nowych stref do działania i promocji.

Czy lokalne służby czy mieszkańcy znają i obserwują działania?

Amerykańscy politycy wiedzą, że jeżeli coś dotyczy Polaków to warto zwrócić się do Centrum, bo to jest pierwsze źródło informacji. Sama instytucja stara się brać udział w festiwalach czy seminariach pokazując polski głos i zdanie w danej sprawie. Ważny jest również aspekt, że Amerykanie również samemu się zgłaszają by uzyskać informację, tak więc centrum stanowi nie tylko formę pomocy dla Polaków i Polonii, ale również źródło bezpośredniej informacji. Głównym aspektem w obronie którego staje Centrum jest walka o równouprawnienie imigrantów.

Przez wzgląd na specyfikę Szwecji budowanie tam pozytywnego wizerunku jest utrudnione. Najlepiej oceniana jest współpraca gospodarcza, dlatego wszystkie działania i promocje muszą być dobrze przemyślane i zaplanowane. Ze względu na przejście Szwedów na zdalny tryb pracy, Instytut również się do tego dostosował. Prowadzi aktywne działania w mediach społecznościowych, organizuje wystawy oraz wydarzenia online.

Polska i Włochy mają wiele wspólnych cech i historii. Pozwala to na ogromne zainteresowanie władz, mediów, mieszkańców na wszelkiego rodzaju organizowane inicjatywy, dzięki temu również Ci ludzie zaczynają głębiej interesować się Polską i bacznie obserwują kolejne inicjatywy. Ogromną pomoc niosą historyczni bohaterowie czy znani Polacy jak Jan Paweł II, którzy pomagają wyciągnąć dłoń ku zainteresowanym. Za małych ambasadorów uważa się uczniów, którzy pokazują Polskę w szkole, poprzez historię, język,, kulturę czy nawet poprzez zaprezentowanie polskiej kuchni.

Na koniec porozmawialiśmy o tym jak to jest być częścią Polonii i jak kultywować swoją polskość żyjąc poza granicami kraju.

Debata w całości dostępna jest na naszym kanale na YouTube. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=YiVF7bOwuAEfacebook