SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.10.2020 Debata “Zjednoczone Niemcy, zjednoczona Europa” 30 lat po zjednoczeniu Niemiec rozmawiamy z Konsul Generalną Niemiec oraz Dyrektorem Przedstawicielstwa KE w Polsce o tym jak to się stało i jakie były tego skutki.


Zjednoczenie Niemiec i zjednoczenie Europy to dwie strony tego samego medalu. Budowa domu europejskiego, o którym mówił Adenauer, nie ma sensu, jeśli nie będzie w nim Polski. Dla mnie to nie do pomyślenia, że granica Unii Europejskiej znajduje się na Odrze i Nysie. Unia bez Polski byłaby kadłubem w każdej dziedzinie – historii, kultury, nauki. Chciałabym to głośno powiedzieć opinii publicznej Europy. Polska jest integralną częścią Europy i musi zająć należne jej miejsce.

(Helmut Kohl, 1998r.)W tym roku obchodzimy 30 rocznice zjednoczenia Niemiec. Wydarzenie to wpłynęło nie tylko na społeczeństwo niemieckie, ale na całą Europę. W połowie lat 80. XX wieku zjednoczenie obu państw niemieckich wydawało się nierealnym. Jednak 3 października 1990r. Niemcy stały się ponownie jednym państwem. Próba prostej oceny procesu zjednoczenia Niemiec nie jest łatwa o czym świadczą różnorodne interpretacje dokonywane przez specjalistów. Jednak można wyróżnić w nim „kamienie milowe”, które stanowiły punkty zwrotne tego procesu i właśnie o tym chcieliśmy porozmawiać z okazji okrągłej rocznicy tych wydarzeń. Debata powstała przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańśk.

W roli ekspertów wystąpili:

- Cornelia Pieper – Konsul Generalna Niemiec

- Marek Prawda – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce


Debatę moderowała dr hab. Sylwia Mrozowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie rozpoczęło się od określenia jakie wydarzenia na drodze do zjednoczenia Niemiec uznać można za najważniejsze i jakie czynniki odegrały największą rolę w przyśpieszeniu procesu zjednoczenia Niemiec. Spojrzeliśmy też na konsekwencje społeczne i gospodarcze zjednoczenia Niemiec w odniesieniu do ówczesnej sytuacji na świecie i w Europie.Konsul Pieper zwróciła uwagę na fakt, iż wielu Niemców nie wierzyło w możliwość zjednoczenia. Co ważne, to właśnie powstanie Solidarności i działania Polaków były motywacją i swego rodzaju zachętą do zmian, ponieważ pokazano że jest to możliwe. Niemcy nie wierzyli w to co symbolizował upadek muru, dlatego dla wszystkich był to bardzo emocjonalny moment. Nie żyjemy sami jako państwo na świecie, potrzebujemy solidarności i wsparcia w Europie. Musimy sobie pomagać i wspierać się w naszych wartościach takich jak solidarność, demokracja i równość, ponieważ są to kwestie o które trzeba walczyć do dziś.

Niemcy wiele zawdzięczają mądrym i odważnym politykom, którzy wiedzieli że demonstracje w sprawie zjednoczenia oraz ruchy wolnościowe trzeba wspierać.Dyrektor Prawda ujął to zagadnienie od strony Polaków. Przed rokiem 80. Polska miała poczucie, że nie stanowi dla rządu RFN istotnej kwestii, a jest raczej elementem, który pojawia się przy kontaktach z Rosją. Niemcy nie postrzegali wtedy Polski jako samodzielnego i silnego sąsiada. Polscy politycy obawiali się przed zjednoczeniem m. in. nie do końca uregulowanej kwestii granic. Z drugiej jednak strony zjednoczenie Niemiec było dla Polski swego rodzaju nadzieją i okazją by stać się częścią wspólnoty krajów europejskich. Dla Polski było to „budowanie mostu do Europy jakiej chcieliśmy”.W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o drodze Polski do Unii Europejskiej i roli zjednoczonych Niemiec w tym procesie. Spojrzeliśmy też na ewoluujące stosunki polsko - niemieckie.

Serdecznie zapraszamy na stronę i kanał na YouTube Ministerstwa Spraw Zagranicznych i obejrzenia wszystkich paneli i dyskusji.facebook