SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.03.2021 Debata Unia Europejska, a Grupa Wyszehradzka - bilans na 30 lecie V4 W tym roku Grupa Wyszehradzka obchodzi 30 lecie swojego istnienia i jest to bardzo dobry moment, aby podsumować okres jej funkcjonowania oraz zastanowić się nad jej przyszłością.


17 marca 2021 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współpracy z Europe Direct Gdańsk zorganizował debatę "Unia Europejska, a Grupa Wyszehradzka - bilans na 30 lecie V4". Debatę prowadziła Sylwia Mrozowska – profesor UG oraz ekspert Team Europe, natomiast prelegentami byli Agata Tatarenko - Instytut Europy Środkowej, Dominik Łazarz - WSIiZ Rzeszów oraz Łukasz Ogrodnik – PISM

Łukasz Ogrodnik na początku podkreślił, że Gdańsk jest bardzo dobrym miejscem na taką debatę, ostatnie spotkanie prezydentów Polski, Czech, Słowacki i Węgier spotkali się właśnie w Juracie, niedaleko Gdańska, natomiast w przeszłości Gdańsk też był wybierany do wielu spotkań międzynarodowych.

W pierwszej części debaty Agata Tatarenko w odpowiedzi na pytanie o przeszłość Grupy Wyszehradzkiej wskazała co mogło wydawać się wyzwaniem w powstaniu tej wspólnoty, a co z zaszłości historycznych działa na korzyść V4. Ponadto analizując 30-letnią współpracę wskazała co można uznać za kroki milowe tej współpracy i kluczowe przełomy i zmiany. Dominik Łazarz opowiedział jak Unia Europejska oceniała wysiłki państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie współpracy i wspierania siebie nawzajem na drodze do integracji ze strukturami euroatlantyckimi.

Następnie poruszono kwestie deklaracji rocznicowej V4. Deklaracje rocznicowe różnego rodzaju form współpracy międzynarodowej są zazwyczaj przedmiotem szczególnej analizy eksperckiej. Doszukuje się w nich symptomów świadczących o wyczerpywaniu się dotychczasowych form współpracy, poszerzaniu jej obszarów czy przełomów. Łukasz Ogrodnik opowiedział o deklaracji rocznicowej V4 w tym kontekście oraz wyjaśnił jak określiłby znaczenie powiązania celów V4 z Inicjatywą Trójmorza w zakresie rozwoju infrastruktury. Następnie przeszliśmy do tematu wywołującego różnice poglądów państw grupy wyszehradzkiej, jakim jest stosunek do Chińskiej Republiki Ludowej. Badania opinii publicznej (,,European public opinion on China in the age of COVID-19. Differences and common ground across the continent”, The Central European Institute of Asian Studies (CEIAS)) pokazują, że Chiny ogólnie tracą poparcie wśród społeczeństw państw V4, jednak Czesi w stosunku do współpracy z CHRL są najbardziej pesymistyczni a Słowacy optymistyczni. Analityk PISM przedstawił przyczyny tego stanu rzeczy i możliwe konsekwencje dla dalszej współpracy w ramach grupy.

Dominik Łazarz w kolejnej części debaty ocenił współpracę V4 w ramach Unii Europejskiej w zakresie wschodniego wymiaru polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz omówił jaką rolę odegrały państwa grupy wyszehradzkiej w kształtowaniu polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Zmierzając ku końcowi spotkania wskazaliśmy też rolę nowoczesnych mediów w budowaniu wizerunku poszczególnych krajów i polityków, a co za tym idzie skutki umiejętnego i nieudolnego korzystania z promocji politycznej w mediach społecznościowych.

Całe spotkanie obejrzeć można na:


facebook