SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.04.2021 Jak zostać dyplomatą? Przedstawiamy kilka kroków, niezbędnych do podążania tą międzynarodową ścieżką rozwoju.


W poniższym artykule RODM Gdańsk przedstawi w jaki sposób można kierować swoją karierę aby zostać polskim dyplomatą. Przedstawiamy kilka kroków, niezbędnych do podążania tą międzynarodową ścieżką rozwoju.

Początki dyplomacji można odnaleźć już w Starożytnym Rzymie oraz Grecji, gdzie dzisiejsi dyplomaci byli wysłannikami których celami było załatwienie konkretnych spraw, załagodzenie sporu, uzgodnienie umowy lub w bardziej radykalnych sprawach gdy domagano się wyjaśnień i odszkodowania od innego kraju. Podstawowymi umiejętnościami, którymi musieli się oznaczać wysłannicy, były umiejętności krasomówcze oraz znajomość retoryki i erystyki. Obecni dyplomaci nie odbiegają aż tak bardzo od tych starożytnych. Są reprezentantami państwa za granicą, tworzą pozytywny wizerunek swojej ojczyzny, załatwiają naglące sprawy między krajami . Ponadto ambasadorzy sprawują opiekę nad obywatelami przebywającym w państwie przyjmującym.

Jak to działa i kto jest kim?

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dyplomata

Aby zostać dyplomatą, początkowo trzeba być szczerze zainteresowanym relacjami międzynarodowymi i sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej. Ponadto wymagane jest obywatelstwo polskie, znajomość języków obcych i stopnień magistra lub równorzędny. Jeżeli wszystkie powyższe elementy się zgadzają, możemy przejść do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Dwa razy do roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny cykl szkoleń przygotowujących do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego organizowany przez Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Aplikacja obejmuje:

● 5 miesięcy zajęć stacjonarnych,

● 5 miesięcy staży w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju,

● 2 miesiące praktyk na placówkach za granicą.

Po zakończeniu aplikacji jej uczestnicy przystępują do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego nadawany jest im pierwszy stopień w służbie zagranicznej. Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języków obcych. Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się w dwa razy do roku drodze konkursu organizowanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej- wszystkie dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Jeżeli myślisz, że taka praca Ci odpowiada i masz do niej predyspozycje, spróbuj odpowiedzieć na kilka poniższych pytań. Pytania te znalazły się na ostatnim teście wiedzy ogólnej w Akademii Dyplomatycznej. Zaznaczamy jednak, że pytań na teście było aż 100. Powodzenia!1.Ujgurzy stanowią mniejszość narodową w:

(a) syberyjskiej części Federacji Rosyjskiej

(b) Pakistanie

(c) W Chinach

(d) Afganistanie2.Stosunek PKB Polski do PKB Federacji Rosyjskiej w 2019 roku wynosił w przybliżeniu:

(a) 1:7

(b) 1:2,5

(c) 1:4

(d) 1:5,23. Agendą ONZ zajmującą się zagadnieniami własności intelektualnej jest:

(a) WHO

(b) WIPO

(c) UNIDO

(d) UNCTAD4. Parlament Europejski obraduje w Brukseli, Strasburgu oraz:

(a) Luksemburgu

(b) dowolnym miejscu na mocy własnej decyzji

(c) w siedzibach parlamentów państw członkowskich na ich zaproszenia

(d) tylko w Brukseli i Strasburgu5. Cieśnina Pilawska łączy:

(a) Kaliningrad z Zalewem Kurońskim

(b) Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim

(c) bezpośrednio Bałtijsk z Kłajpedą

(d) Straslund z Zatoką Pomorska6. Wśród 20 największych gospodarek świata NIE znajdują/znajduje się:

(a) Stany Zjednoczone Meksyku

(b) Republika Korei

(c) Argentyna

(d) Turcja7. Zgodnie z mandatem traktatowym członkowie Komisji Europejskiej reprezentują:

(a) interesy państw członkowskich, z których pochodzą

(b) interesy organów prawodawczych Unii Europejskiej

(c) ogólny interes Unii Europejskiej traktowanej jako zbiorowy interes państw członkowskich

(d) sześć państw założycieli oraz sześć państw, które przystąpiły do UE po roku 1957
facebook