SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.05.2021 KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH„30 LAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ” RODM Gdańsk

RODM Gdańsk zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego do udziału w konkursie „30 lat Grupy Wyszehradzkiej”

Tym razem sprawdzimy wiedzę uczestników z zakresu funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej i współpracy międzynarodowej pomiędzy jej członkami.

Każdy etap Konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Gather.Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

1. Eliminacje – 27.05.2021 o godz: 13:00 – zakres tematyczny pytań zamkniętych: historia powstania V4, zakres funkcjonowania, dziedziny współpracy, państwa członkowskie,

2. Półfinał – 03.06.2021 o godz: 12:30 (10 najlepszych uczestników eliminacji) – zakres tematyczny pytań zamkniętych: zakres z eliminacji + relacje multilateralne pomiędzy państwami członkowskimi, wspólnie realizowane projekty w latach 2010-2020, fundusz wyszehradzki

3. Finał – 03.06.2021 o godz: 14:00 (3 najlepszych uczestników półfinału) – pytanie otwarte dotyczyć będzie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.Zgłaszając się do konkursu uczestnicy zgadzają się na samodzielny udział w teście.

Informację i wytyczne szczegółowe jakie prace będą brały udział w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz zgody opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich) przesyłamy w postaci wyraźnych zdjęć lub skanów na adres: rodm@rodm-gdansk.pl


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 25 MAJA! POWODZENIA!


Przed przystąpieniem do konkursu konieczne jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie zgłoszenia do konkursu i zgody opiekuna.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rodm@rodm-gdansk.pl lub pod nr tel. 51 51 51 729


DO POBRANIA:

Regulamin konkursu: MSWord | PDF

Formularz głoszeniowy: MSWord | PDF

Przetwarzanie danych osobowych: MSWord | PDF

Zgoda rodziców / opiekunów: MSWord | PDF

facebook