SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.05.2021 Ministrowie spraw zagranicznych państw V4 o możliwościach ściślejszej współpracy w ramach organizacji międzynarodowych Spotkanie szefów dyplomacji odbyło się 14 maja br. w Łodzi, w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4)


„Rozmawialiśmy nt. możliwości wzmocnienia współpracy wyszehradzkiej na forum organizacji międzynarodowych, wykraczającej poza praktykowaną i sprawdzoną od lat koordynację stanowisk na forum Unii Europejskiej. Przedstawiłem w tym zakresie polskie propozycje odnoszące się do potencjalnych konkretnych inicjatyw na forum ONZ, OECD, czy też międzynarodowych instytucji finansowych” – powiedział minister Rau po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej.

Ministrowie podsumowali i pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę, do czego dobrą okazją jest 30-lecie współpracy wyszehradzkiej. W tym kontekście dokonali przeglądu stanu realizacji postanowień jubileuszowej deklaracji politycznej, przyjętej przez szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej podczas szczytu w Krakowie w lutym br. Minister Rau przypomniał, że ta deklaracja to jeden z bardziej rozbudowanych dokumentów przyjętych na poziomie premierów w historii V4. Definiuje konkretne pola współpracy Grupy począwszy od kwestii społecznych, gospodarczych i innowacji poprzez elementy z obszarów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, energii i transportu, aż po współpracę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego oraz agendy międzynarodowej – zaakcentował Zbigniew Rau.

Ministrowie wymienili także opinie nt. możliwości dalszego zacieśnienia współpracy V4 w zakresie dyplomacji ekonomicznej i nowych technologii, w szczególności w kontekście wychodzenia z pandemii COVID-19. - V4 jako grupa, i nasze poszczególne kraje, mają w tym zakresie duży potencjał, który warto odpowiednio wykorzystać – zaznaczył minister Rau.

Ministrowie omówili ponadto aktualne priorytety współpracy w ramach Grupy z perspektywy ministrów spraw zagranicznych, a także ogólne założenia programowe nadchodzącej prezydencji Węgier w tym formacie (od 1.07.2021). Szefowie dyplomacji rozmawiali również nt. najważniejszych zagadnień z zakresu relacji zewnętrznych Unii Europejskiej.

Minister Zbigniew Rau, wskazując na duże znaczenie dla Polski i pozostałych państw V4 współpracy z państwami regionu Bałkanów Zachodnich zapowiedział organizację spotkania ministrów spraw zagranicznych w formule V4 + Bałkany Zachodnie w czerwcu br. w Poznaniu.źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw zagranicznych
facebook