SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2021 Debata „Unia Europejska po roku pandemii – czas podsumowań” Streszczenie debaty o przyszłości UE i działaniach podjętych by ograniczyć negatywne skutki pandemii COVID-19.


28 maja 2021r. spotkaliśmy się z ekspertami by porozmawiać o ostatnim roku w Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 była zauważalna niemal w każdym aspekcie życia ludzi, niezależnie od miejsca, w którym mieszkali. Jednak debata ta skupiać się będzie nie na codzienności pandemii i działaniach podejmowanych wcześniej, a raczej ma na celu wskazać jak planowana jest najbliższa przyszłość Unii Europejskiej. Zapytaliśmy naszych gości o plany odbudowy gospodarek krajów członkowskich oraz o to, co w związku ze zbliżającymi się wakacjami jest na ustach wszystkich stęsknionych za podróżami – co z podróżami?


Na te pytania odpowiadały:

- dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Polityk Unii Europejskiej, ekspertka TEAM EUROPE

- dr Jolanta Szymańska - koordynatorka projektu Unia Europejska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Spotkanie moderowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertka TEAM EUROPE.Pierwszym aspektem, który poruszyliśmy w trakcie debaty były cyfrowe zaświadczenia covid-19 i ich wpływ na prawo do swobodnego przemieszczania się w unii europejskiej. Zbliżający się okres urlopowy i zmęczenie Europejczyków obostrzeniami powodują, że temat mobilności na obszarze całej Unii Europejskiej jest szeroko dyskutowany, również w kontekście korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE.

20 maja Komisja przyjęła wstępne porozumienie polityczne w kwestii rozporządzenia regulującego unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 między Parlamentem Europejskim a Radą. Wszystko więc wskazuje na to, że zaświadczenie (wcześniej zwane zielonym zaświadczeniem cyfrowym) będzie gotowe – zgodnie z planem – do końca czerwca. Obecnie ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie dążyły do wdrożenia swoich systemów krajowych, aby cały system był jak najszybciej operacyjny.

Dr Mieńkowska-Norkiene zwróciła uwagę na dokumenty jakie gwarantują Europejczykom swobodny przepływ, w tym Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Karta Praw Podstawowych. Jest to prawo, którego zasięg został ograniczony pandemią, jednak trwają pracę nad tym by przywrócić tę swobodę w jak największym stopniu. Wskazała również jak przebiega procedura procesu legislacyjnego związanego z unijnym zaświadczeniem COVID-19 i jakie etapy tej procedury są jeszcze przed nami.

Z kolei dr Jolanta Szymańska wskazała jakie wyzwania dla wdrożenia „paszportów covidowych” uważa za najbardziej istotne i wyjaśniła czym jest platforma internetowa Re-open EU (https://reopen.europa.eu/pl/).

Następnie zapytaliśmy naszych gości o kwestie gospodarcze. Po początkowych trudnościach spowodowanych pandemią powoli poprawiają się warunki panujące na rynku europejskim. Zatrudnienie wzrosło w drugiej połowie 2020 r., a stopy bezrobocia spadły po osiągnięciu szczytowego poziomu w większości państw członkowskich. Jednak ryzyko związane z perspektywami gospodarczymi nadal jest wysokie. Nasze prelegentki w tej części oceniły działania Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu, szczególnie w kontekście rynku pracy oraz wskazały jakie wyróżnia się dobre praktyki państw członkowskich w zakresie podejmowania krajowych działań przeciwdziałającym potencjalnemu kryzysowi.

Ostatnim zagadnieniem jakie poruszyliśmy były Krajowe Plany Odbudowy, które określają zasady wydatkowania przez państwa członkowskie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Dr Mieńkowska-Norkiene zapytaliśmy o to jak przebiega proces przyjmowania w państwach członkowskich krajowych planów odbudowy i jakie możemy wyróżnić różnice w planach wydatkowania tych środków na obszarze całej Unii i czy są one spowodowane. Natomiast dr Szymańska opisała jak wygląda polski Plan Odbudowy, na jakie działania i inwestycje mają zostać przeznaczone te środki i jakie oczekiwania społeczne i polityczne są związane z planem.Całość spotkania dostępna jest na kanale YouTube RODM Gdańsk.
facebook