SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.06.2021 Konferencja w sprawie przyszłości Europy Platforma to centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy, dzięki której możesz opowiedzieć, w jakiej Europie chcesz żyć.


Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nietypowa okazja dla obywateli UE, by być częścią dyskusji na temat wyzwań i priorytetowych dla Europy kierunków działania. Każdy ma szansę wziąć udział w wielu wydarzeniach, w których omawia się kluczowe dla UE aspekty. Instytucje unijne takie jak Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się do wysłuchania opinii Europejczyków, a wnioski wyciągnięte z wydarzeń mają być dostępne już wiosną przyszłego roku.


Konferencja w sprawie przyszłości Europy to:

• Wielojęzyczna platforma cyfrowa ‒ gdzie gromadzone będą pomysły i opinie obywateli, które później będą analizowane i opublikowane w postaci wniosków z Konferencji.

• Zdecentralizowane wydarzenia – nie tylko internetowe, ale też fizyczne i hybrydowe spotkania , które organizują osoby, organizacje lub władze w całej Europie.

• Europejskie panele obywatelskie ‒ szansa na wymianę opinii i doświadczeń na różnorodne tematy.

• Sesje plenarne konferencji ‒ „debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku i bez wcześniej zdefiniowanych dziedzin polityki”.


Celem Konferencji jest wymiana poglądów, pomysłów i wizji rozwoju Europy i dotarcie z taką debatą do wszystkich zakątków Europy – dużych i małych miast, wsi i miasteczek.

• wzięcie udziału w wydarzeniu – dostępne wydarzenia znajdują się z na interaktywnej mapie

• przedstawianie własnych pomysłów – prezentowanie swoich i komentowanie pomysłów innych.

• zorganizowanie własnego wydarzenia lub dyskusji onlineWszystkie wydarzenia dostępne są na: https://futureu.europa.eu/?locale=pl


Tematy, wokół których toczą się wydarzenia na platformie:

Źródło: https://futureu.europa.eu/?locale=plWięcej na: https://www.gov.pl/web/premier/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy
facebook