SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.07.2021 Seminarium „Solidarność UE w dobie kryzysów” Serdecznie zapraszamy do obejrzenia seminarium o mechanizmie pomocowym UE w czasie sytuacji kryzysowych.


Seminarium zorganizowane zostało przy współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz EUROPE DIRECT Gdańsk, w ramach Konferencji o przyszłości Europy.

Ekspertem spotkania była Aleksandra Kozioł , która jest analityczką do spraw bezpieczeństwa europejskiego w programie Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.Seminarium ma na celu wyjaśnić jak działa wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w UE i jak wygląda to w kontekście ostatnich pożarów na Cyprze oraz powodzi w Niemczech i Belgii.

Przed 2001 rokiem w Unii Europejskiej nie istniał konkretny system wzajemnej pomocy, w sytuacjach kryzysowych pojawiała się raczej pomoc dwustronna, wynikająca z indywidualnych decyzji rządów państw członkowskich, a nie regulacji unijnych.

W 2001 roku powstał Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, który ma na celu współpracę w zakresie zapobiegania oraz reagowania na katastrofy, zarówno te naturalne, jak i spowodowane działalnością człowieka. Poza członkami UE do Mechanizmu należą również Czarnogóra, Islandia, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja. Co ważne, pomoc w ramach tego mechanizmu może zostać udzielona również państwom spoza tych wyżej wskazanych, a także uprawnionym do tego organizacją międzynarodowym.

Mechanizm opiera się na Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego i pozostaje w kontakcie z jednostkami krajowymi, które monitorują sytuacje w swoim kraju. Na poziomie centralnym mechanizmem tym zarządza Komisja Europejska, która też odpowiada za finansowanie poniesionych przez poszczególne państwa przez udzielaną pomoc kosztów.

O szczegółach funkcjonowania mechanizmów pomocowych można posłuchać w seminarium, które dostępne jest na:
facebook