SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.07.2021 Rocznica utworzenia Trójkąta Lubelskiego 28 lipca 2020 r. w Lublinie, Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Republiki Litewskiej podpisali deklarację powołującą do życia Trójkąt Lubelski.


Utworzenie Trójkąta Lubelskiego zbiegło się z rocznicą powstania Unii Lubelskiej. U jego bowiem fundamentów leżą więzi łączące trzy narody, wynikające ze wspólnego dziedzictwa historycznego, oraz przekonanie o konieczności dalszego zacieśnienia i wpierania rozwoju współpracy zwłaszcza w sferze politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki. Intencją Trójkąta jest zarazem angażowanie w tę współpracę poza politykami i urzędnikami, sfer naukowych, think-tanków, studentów i innych zainteresowanych dalszym wspólnym działaniem na rzecz zbliżania naszych państw ale i wzmocnienia oraz rozwoju Europy. Szeroki potencjał współpracy w ramach Trójkąta skierowany jest także na rozwój więzi kulturalnych oraz kontaktów międzyludzkich obywateli trzech państw.

Szczególną rolą Trójkąta Lubelskiego jest przyczynianie się do wzmocnienia głosu jego uczestników w obronie wspólnych wartości i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec wyzwań w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w świetle trwających konfliktów oraz istniejących napięć w regionie, przyczyniając się tym samym do stabilizacji w Europie. Na tym polu podkreślić także należy aktywność wiceprzewodniczących parlamentów w formacie Trójkąta.

Ważnym impulsem na rzecz umocnienia trójstronnej współpracy było niedawne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Wilnie 7 lipca 2021 r., w trakcie którego przyjęto Deklarację o wspólnym europejskim dziedzictwie i wspólnych wartościach oraz mapę drogową, wyznaczające najistotniejsze kierunku rozwoju współpracy Trójkąta na przyszłość.

W związku pierwszą rocznicą powołania do życia Trójkąta Lubelskiego Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy wygłosili krótkie przemówienia, podkreślające znaczenie współpracy w ramach powyższego formatu.

Źródło - Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych


facebook