SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.08.2021 Debata „Mobilność europejska - możliwości dla młodych” Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem debaty o możliwościach wyjazdów zagranicznych dla młodzieży


12 sierpnia Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku w ramach Konferencji o przyszłości Europy zrealizował debatę Mobilność europejska – możliwości dla młodych”.Gości i tym samym ekspertami spotkania byli Magda Leszczyna-Rzucidło prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych oraz dyrektorka Sekretariatu Euroregionu Bałtyk oraz Waldemar Banaszek z Eurodesk Polska.

Spotkanie rozpoczęliśmy o tematu możliwości wyjazdów na zagraniczne projekty i wymiany jakie są oferowane młodzieży w Polsce. Wiele osób zna wymianę studencką Erasmus +, program uruchomiony przez Komisję Europejską w 1987r. obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju. Jednak Erasmus nie jest jedyną możliwością na doświadczenia międzynarodowe. Komisja Europejska w 2018 r. uruchomiła również program pod nazwą Europejski Korpus Solidarności, w ramach którego młodzi ludzie mogą wziąć udział w projektach z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego. Waldemar Banaszek wyjaśnił czym jest Europejski Korpus Solidarności oraz na czym polegają tego typu projekty.

Sam Europejski Korpus Solidarności jest skierowany do osób w wieku od 18 do 30 lat i dzieli się na projekty wolontariatu, które realizowane są nie tylko w Unii Europejskiej, ale też kraje EFTA, Turcja, Gruzja i inne, oraz na projekty solidarnościowe.

Projekt pokrywa wszystkie koszty podróży i pobytu w innym kraju takie jak zakwaterowanie czy wyżywienie. Tematyka projektów jest bardzo szeroka, od pracy z dziećmi i z seniorami, przez działania na rzecz ekologii, po projekty artystyczne i wiele innych.

Sam wolontariat można realizować jako indywidualny ( w tym krótko i długoterminowy) i grupowy. Grupowy wolontariat to projekt dla od 10 do 40 osób z min. 2 krajów o bardzo szerokiej tematyce.

Osoby zainteresowane powinny zacząć poszukiwania projektu dla siebie na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego gdzie dostępnych jest obecnie blisko 900 projektów, spośród których każdy może wybrać odpowiednie dla siebie. Co jest niezwykle ważne i nasz gość podkreślił wielokrotnie „szukajcie wolontariatu pod kątem waszych umiejętności i zainteresowań oraz rzeczy których chcecie się nauczyć, ważniejszy jest rodzaj wolontariatu, nie miejsce jego realizacji”.

Dodatkową opcją są projekty solidarnościowe, czyli unijne dofinansowanie dla projektów lokalnych trwających kilka miesięcy (od 2 do 12 miesięcy), zainicjowane i zrealizowane przez młodzież (minimum 5 osób w wieku 18-30).

Więcej informacji na: https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_pl

Dodatkowo zdecydowaliśmy się w tej debacie spojrzeć na zagadnienie mobilności młodzieży nieco bardziej lokalnie. Oddaliśmy więc też głos Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk które zostało powołane w celu wspierania współpracy zagranicznej lokalnych samorządów. Nasz drugi gość – Magda Leszczyna – Rzucidło opowiedziała czym jest Euroregion Bałtyk i jakie formy współpracy są dostępne dla młodych ludzi.

Jedną w inicjatyw młodzieżowych, o których rozmawialiśmy jest Rada Młodzieżowa Euroregionu Bałtyk powołana w 2008 roku by włączyć młodzież do dyskusji, zgodnie z myślą „nie mówi się o młodzieży bez młodzieży”. Jej przedstawiciele są wybierani przez regiony i stowarzyszenia wedle samodzielnie wypracowanej formuły. Euroregion Bałtyk daje młodzieży praktyczne możliwości współpracy. Ponadto nasza ekspertka wskazała korzyści płynące z udziału w omawianych wcześniej inicjatywacj oraz wskazała, że jest to doświadczenie, które może być póżniej bardzo przydatne w życiu zawodowym i doceniane przez przyszłych pracodawców.

Spotkanie zakończyliśmy krótkim omówieniem procesu aplikacyjnego na wspomniane wcześniej projekty. Cały materiał dostępny jest na kanale YouTube RODMu Gdańsk.

PRZYDATNE LINKI I ODWOŁANIA DO STRON WSPOMNIANYCH W DEBACIE:

Eurodesk -https://www.eurodesk.pl/

Europejski Portal Młodzieżowy - https://europa.eu/youth/home_pl

Erasmus + -https://erasmusplus.org.pl

Bałtyk -https://www.eurobalt.org/

Baltic Sea Youth Platform - https://bsyp.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/euroregionbaltic
facebook