SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.09.2021 Seminarium „Kwestie społeczne vs. gospodarka UE” Tematyka seminarium dotyczyła wpływu kwestii społecznych na gospodarkę w polityce europejskiej, walki z ubóstwem i bezrobociem w obliczu negatywnych skutków gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz EUROPE DIRECT Gdańsk 31 sierpnia 2021r. zorganizowało seminarium eksperckie „Kwestie społeczne vs. gospodarka UE”. Tematyka seminarium dotyczyła wpływu kwestii społecznych na gospodarkę w polityce europejskiej, walki z ubóstwem i bezrobociem w obliczu negatywnych skutków gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19. Poruszono również zagadnienie związane ze sporem o kwestie społeczne między Północą i Południem. Podczas seminarium w rolę eksperta wcielił się Melchior Szczepanik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Obostrzenia wprowadzone w państwach Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19 doprowadziły do wzrostu bezrobocia oraz spadku PKB. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaznaczył, iż przed pandemią stopień bezrobocia w Unii Europejskiej malał, jednakże na skutek negatywnych skutków pandemii bezrobocie wśród społeczeństwa wzrosło. Podkreślony został zwłaszcza wysoki stopień bezrobocia w państwach Europy Południowej, jednakże według wskaźników wysoki stopień wzrostu bezrobocia odnotowano również w części północnej Europy. W celu zminimalizowania stopnia bezrobocia stworzone zostały specjalne programy pomocy świadczące pieniądze na zminimalizowanie skutków tychże. Jednakże zaproponowana pomoc nie była wystarczająca, by przy tym pokonać rosnącą liczbę osób zagrożonych ubóstwem.

W trakcie seminarium eksperckiego wskazano również na wolę Komisji Europejskiej, która silnie mobilizuje państwa członkowskie, by zwróciły uwagę na wyzwania z zakresu polityki społecznej. W ramach tego stworzyła plan działania na rzecz europejskiego filaru praw socjalnych. Rolą wspomnianego planu działania było poinformowanie oraz zachęcenie państw członkowskich do skuteczniejszej koordynacji działań w zakresie polityki społecznej, tak by nierówności w społeczeństwach były redukowane oraz doprowadzić do spójności państw członkowskich, zwłaszcza między wschodem a zachodem.

Seminarium „Kwestie społeczne vs. gospodarka UE” wskazało, iż debata dotycząca kwestii gospodarczych silnie wpływa na wzrost zainteresowania tematami z zakresu polityki społecznej oraz podkreśla konieczność współdziałania państw członkowskich w celu walki z problemami społecznymi.


facebook