SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.10.2021 Wybory parlamentarne w Czechach W dniach 8-9 października w Czechach odbyły się wybory do czeskiej Izby Poselskiej, prezentujemy krótkie ich podsumowanie.


W dniach 8-9 października w Czechach odbyły się wybory do czeskiej Izby Poselskiej, mające na celu obsadzenie dwustu miejsc w tejże. W wyborach do niższej izby parlamentu czeskiego najwięcej głosów zdobyła centroprawicowa koalicja wyborcza Spolu, w której skład wchodzą trzy prawicowe partie, a mianowicie Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), Unia Chrześcijańska i Demokratyczna- Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-CzSL) oraz konserwatywna Tradycja Odpowiedzialność Dobrobyt 09 (TOP 09). Wynik tejże koalicji wyniósł 27,8%. Tuż za nią uplasowała się partia Akcji Niezadowolonych Obywateli (ANO) premiera Andreja Babiša z wynikiem na poziomie 27,1%. Trzecie miejsce zdobyła liberalno- centrowa koalicja wyborcza Piraci i Burmistrzowie (Pirstan) z poparciem 15,6% społeczeństwa. Poza podium znalazła się partia Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) z 9.6% poparcia. Współpracujące z rządzącą partią ANO ugrupowania lewicowe socjaldemokraci (ČSSD) i komuniści (KSČM) po raz pierwszy znalazły się poza czeską Izbą Poselską, ponieważ nie przekroczyły ustanowionego 5- procentowego progu wyborczego.

Traktując o wynikach wyborów do czeskiej Izby Poselskiej, zaznaczyć należy również, iż we wspomnianej dwustuosobowej Izbie Poselskiej największym klubem parlamentarnym zostanie partia ANO. Wynika to m.in. z rozłożenia poparcia w okręgach wyborczych oraz wpływa na fakt, iż zajmująca drugie miejsce partia ANO uzyskała większą liczbę mandatów niż zwycięska koalicja Spolu. Natomiast urzędujący Premier Andrej Babiš, gratulując zwycięskiej koalicji Spolu zdobycia największej liczby głosów zaproponował jej możliwość utworzenia nowego rządu. Jednakże wspomniana koalicja podpisała memorandum o woli zbudowania koalicji rządowej z przedstawicielami Czeskiej Partii Piratów i ruchu Burmistrzowie i Niezależni. Wpływa na to fakt, iż bloki wyborcze Spolu i Pristan wspólnie dysponują większością mandatów w rządzie.

Natomiast, zgodnie z konstytucją Republiki Czeskiej rząd podaje się do dymisji po pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Izby Poselskiej, nowy premier mianowany jest przez Prezydenta, a w ciągu 30 dni od mianowania nowo wybrany premier próbuje uzyskać wotum zaufania Izby Poselskiej. Przyjęło się również, iż Prezydent Czech powierza misję sformowania rządu liderowi najsilniejszej partii lub najsilniejszego ruchu politycznego. Podczas tychże wyborów Milosz Zeman zadeklarował, iż na premiera powoła lidera partii zwycięskiej, a nie lidera sojuszu wyborczego, stąd w najbliższych tygodniach przewidziane są konsultacje z liderami poszczególnych ugrupowań.

Dlatego analizując wyniki czeskich wyborów parlamentarnych, należy wskazać, iż w obliczu wyników tychże prowadzone będą długie negocjacje koalicyjne, które znacząco mogą wpłynąć na politykę zagraniczną tegoż państwa, a na odpowiedź, kto stanie na czele czeskiego rządu oraz jaka koalicja tenże rząd stworzy, musimy jeszcze poczekać.

Autor: Agata Rychter


facebook