SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.10.2021 Czym są Instytuty Polskie? Czyli o jednym z narzędzi polskiej dyplomacji kulturalnej


Jednym z narzędzi dyplomacji publicznej jest szeroko rozumiana kultura, która przekazuje informacje o kraju, historii i tradycji, a w ten sposób wpływa na rozwój komunikacji między społeczeństwami danych państw. W tymże obszarze szczególną rolę w promocji kultury polskiej za granicą odgrywa sieć Instytutów Polskich. Funkcjonowanie tychże dwudziestu sześciu Instytutów Polskich rozmieszczonych w różnych zakątkach świata działa na rzecz budowania i rozwoju relacji bilateralnych oraz promowania wizerunku Polski za granicą.

Instytuty Polskie są to placówki zagraniczne podlegające Ministerstwu Spraw Zagranicznych realizujące cele polskiej polityki zagranicznej, posługując się narzędziami z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej. Głównym zadaniem Instytutów jest promocja Polski poza granicami kraju, a cel ten osiągany jest poprzez promocję polskiej kultury, sztuki, historii, języka polskiego oraz dziedzictwa narodowego. Instytuty Polskie prowadzą także działalność rozpowszechniającą dorobek kulturowy własnego kraju, tak, by kształtować pozycję zagraniczną Polski, jednocześnie budując i dbając o jej pozytywny wizerunek, a dzięki temu odbiorcy innych państw mają możliwość lepszego zrozumienia strony polskiej. Misją Instytutów Polskich jest również docieranie do jak najszerszych środowisk zagranicznych w celu kształtowania pozytywnych wzajemnych relacji. Funkcjonowanie Instytutów Polskich zapewnia obecność polskiej kultury w zagranicznym życiu społecznym. Promowany jest język polski oraz dorobek kulturalny Polaków w wielu dziedzinach. Wszak Instytuty Polskie zajmują̨ się organizacją zarówno wydarzeń kulturalnych (koncertów, spektakli teatralnych, wystaw bądź pokazów filmowych), edukacyjnych (wykłady, konferencje), jak i promocyjnych. W siedzibach Instytutów Polskich znajdują się również galerie sztuki, które regularnie prezentują wystawy polskich artystów oraz biblioteki, w których czytelnicy mają dostęp do literatury polskiej. Obecnie Internet w promocji kultury odgrywa rolę istotną, dlatego każdy z Instytutów Polskich prowadzi rozbudowaną działalność internetową, gdzie zamieszczane są przeróżne ilustracje, nagrania, filmy, programy i informacje, przyczyniające się do budowania polskiego wizerunku narodowego.

Odnosząc się do działań Instytutów polegających na nawiązywaniu trwałych relacji bilateralnych, podkreślić należy, iż zadaniem Instytutów jest również pielęgnowanie kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowej wymiany kulturalnej jak np. współpraca Europejskich Narodowych Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej oraz realizacja międzynarodowych zobowiązań w ramach podpisanych umów, oraz programów kulturalnych Polski z innymi państwami areny międzynarodowej. Przedsięwzięcia Instytutów Polskich za granicą są również realizowane w ramach współpracy z innymi polskimi instytucjami kultury jak np. Instytut Książki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina czy Instytut Adama Mickiewicza.

Reasumując, odpowiednia promocja kulturalna Polski buduje jej wizerunek międzynarodowy. Dlatego tak istotna jest sumienna działalność omawianych w ramach tegoż artykułu Instytutów Polskich za granicą. Kreują one wizję Polski jako kraju przyjaznego, otwartego, z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym, tak, by na arenie międzynarodowej Polska mogła prowadzić przyjazne i stabilne relacje z danymi państwami.

Chcąc zachęcić Was do obserwowania poczynań polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej stworzyliśmy serię „Śladem Instytutów Polskich”, do której śledzenia gorąco Was zapraszamy!

Serię odnajdziecie na profilu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku na serwisie Facebook oraz na Twitterze @rodm_gdansk!Autor: Agata Rychter


facebook