SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.10.2021 Instytut Adama Mickiewicza, a polska dyplomacja kulturalna Dyplomacja to nie tylko ambasady i konsulaty, to także różnego rodzaju instytuty, które promują polską kulturę oraz edukują z zakresu polskiej historii.


Przedmiotem niniejszego artykułu są działania i metody mające na celu promocję kultury polskiej prowadzone przez odpowiednie placówki. Kultura jako samodzielna część życia społecznego jest istotnym składnikiem współczesnych relacji międzynarodowych, a budowanie wizerunku danego kraju w opinii zagranicznej zależne jest od skutecznego eksponowania własnej tradycji i dorobku. Poprzez promocję kultury wzmacniana jest pozycja międzynarodowa państwa, która wpływa na kreowanie silnej marki kraju. Instytucjami prowadzącymi działania mające na celu promocje Polski poza jej granicami są m.in. Instytuty Polskie oraz Instytut Adama Mickiewicza.

W tymże artykule omówimy działalność Instytutu Adama Mickiewicza, który jest rządową instytucją kultury, utworzoną w roku 2000 przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Misją tejże jednostki jest popularyzowanie kultury polskiej na arenie międzynarodowej, współpraca i wymiana kulturalna oraz inicjowanie wszelkich działań z zakresu zagranicznej polityki kulturalnej Polski. Instytut Adama Mickiewicza organizuje oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych jak np. wystawy czy targi. Wspomnianymi wydarzeniami są również wizyty międzynarodowych gości, zajmujących się zawodowo kulturą m.in. kuratorów, krytyków lub twórców. Pracownicy Instytutu tworzą także bazy niezbędnych materiałów dotyczących Polski, polskiej kultury i jej dorobku. Sporządzane są wielojęzyczne materiały promocyjne, ilustracje, nagrania, filmy, programy literackie lub projekty wystawiennicze, a rozpowszechniane są za pomocą wydawanego przez Instytut portalu Culture.pl, który informuje o najważniejszych oraz najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie.

By trafiać do jak najszerszego grona odbiorców treści na tymże portalu redagowane są w wielu wersjach językowych, głównie w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim, natomiast wybrane treści portalu redagowane są również w języku chińskim, ukraińskim lub japońskim. Serwis culture.pl zawiera przede wszystkim informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, jednakże na tymże serwisie odbiorca znajdzie również treści takie jak recenzje, eseje, podcasty anglojęzyczne, multimedialny przewodnik po kulturze polskiej oraz sylwetki artystów polskich. Projekty Instytutu są realizowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, Turcji, Brazylii, krajach Beneluksu, Chinach i Japonii. Wpływa to na renomę Instytutu oraz na doświadczenie, wynikające z pracy w różnorodnym środowisku międzykulturowym.

Wszelkie działania Instytutu odwołują się do wartości polskiej kultury i historii, ukształtowanych na wielowiekowej tradycji oraz ideach europejskich, a budowane na przestrzeni lat relacje z innymi instytucjami obecnymi na arenie międzynarodowej wpłynęły na fakt, iż od początku swojej działalności Instytut Adama Mickiewicza zrealizował łącznie ponad 6000 wydarzeń kulturalnych w 70 krajach na 5 kontynentach dla blisko 55 miliona osób.

Przykładem działań opisywanego w ramach tegoż artykułu Instytutu jest program „Lem i myślenie o przyszłości” zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodzin wspaniałego polskiego artysty Stanisława Lema. W ramach tegoż programu realizowany jest szereg projektów m.in. Festiwal Lema w Wiedniu, podczas którego wystąpił jeden z najbardziej renomowanych zespołów muzyki współczesnej Klangrofum Wien. Z pomocą Instytutu Adama Mickiewicza słynne dzieło Lema „Bajki robotów” przełożono na kolejne warianty językowe, tym razem na estoński oraz litewski. Ponadto, w Korei Południowej zaprezentowano instalację „Do you feel connected” nawiązującej do „Summa technologiae” tegoż artysty. W ramach omawianego programu przygotowano również multidyscyplinarną wystawę, która nawiązuje do „Kongresu Futurologicznego” Stanisława Lema i porusza zagadnienia związane z przyszłością człowieka wobec dynamicznie zmieniającego się świata.

Po więcej informacji dotyczących działań i metod mających na celu promocję kultury polskiej przez Instytut Adama Mickiewicza zapraszamy na stronę https://iam.pl/pl.Autor: Agata Rychter


facebook