SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.11.2021 "Polski dorobek w organizacjach międzynarodowych" Prezentujemy sprawozdanie z debaty dotyczącej polskiej aktywności w Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz NATO.


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku wspólnie z EUROPE DIRECT Gdańsk 9 listopada 2021 roku zorganizował debatę "Polski dorobek w organizacjach międzynarodowych". W spotkaniu udział wzięli ekspertka Team Europe Marta Witkowska, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Lorenz oraz prezes zarządu United Nations Association Poland Adam Dziedzic.

Prowadzący debatę absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Damian Bączkiewicz wskazał istotę realizacji spotkania o tematyce związanej z obecnością i dorobkiem Polski w organizacjach międzynarodowych. Mianowicie 26 listopada 2021 roku przypada 30. rocznica polskiej akcesji do Rady Europy, co wpłynęło na przewartościowanie i zmianę kierunków polskiej polityki zagranicznej oraz rozpoczęło etap silnego zaangażowania i aktywności Polski w pracach organizacji międzynarodowych. Ku skuteczniejszemu przeprowadzeniu debaty podzielona została ona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich traktował o obecności Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, kolejny o wszelkich działaniach polskich na forum Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, natomiast trzeci blok tematyczny miał za zadanie przybliżyć odbiorcom funkcjonowanie Polski w ramach przynależności do struktur Unii Europejskiej. Tematyka ostatniego bloku dotyczyła organizacji regionalnych, których Polska jest członkiem.

Pierwszy z ekspertów Adam Dziedzic w sposób wyczerpujący omówił historię oraz aktualną aktywność i działania podejmowane przez stronę polską na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Opowiedział o minionej aktywności Polski w ramach tejże Organizacji m.in. o Planie Rapackiego, który zakładał utworzenie strefy bezatomowej w Europie Środkowej oraz wskazał, iż obecnie Polska jest niebywale aktywna, chociażby poprzez przynależność do konkretnych ciał kolegialnych m.in. do Rady Bezpieczeństwa, Rady Praw Człowieka oraz dzięki pracy w wyspecjalizowanych urzędach i agencjach czy poprzez organizację np. Międzynarodowego Forum Zarządzania Internetem w grudniu bądź Światowego Forum Miejskiego w czerwcu 2022 roku. Wskazał, iż silnie widoczny jest również militarny udział żołnierzy polskich w kontyngentach wojskowych i misjach pokojowych organizacji międzynarodowych.

Odwołując się do polskiego potencjału militarnego w organizacjach międzynarodowych, analityk PISM Wojciech Lorenz omówił korzyści, jakie dla Polski niesie aktywność w organizacjach, które zajmują się m.in. kontrolą zbrojeń, umacnianiem bezpieczeństwa czy wypracowywaniem różnych mechanizmów obronnych. Jako przykład przytoczył aktywność polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednocześnie wskazując na różne percepcje zagrożeń wśród państw członkowskich NATO oraz na sposoby dostosowywania się do tychże zagrożeń. Analityk Pism podkreślił również, iż Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego musi stale pełnić funkcję organizacji, która ma zapewnić zdolność do obrony terytorium państw członkowskich przed wszelkimi atakami zbrojnymi z zewnątrz oraz organizacji reagującej odpowiednio na kryzysy we wczesnym etapie ich eskalacji.

W końcowej części debaty ekspertka Team Europe Marta Witkowska podniosła tematykę związaną z bilansem członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. W tymże bloku tematycznym poruszyła kwestie związane z funkcjonowaniem Polski w ramach Wspólnoty oraz jej poszczególnych organów. Wskazała również na rodzaje korzyści zarówno materialnych np. transfery gotówkowe płynące do Polski, jak i niematerialnych, w tym na istotę wymiany kulturowej i wszelkie inicjatywy polskie na forum europejskim np. Partnerstwo Wschodnie. Ekspertka Team Europe opowiedziała również o tym, jak dzięki Unii Europejskiej Polska stała się miejscem docelowym dla wielu inwestycji zagranicznych.

Debata „Polski dorobek w organizacjach międzynarodowych" w pełni ukazała zdobytą pozycję, dorobek oraz potencjał Polski w omawianych podczas spotkania organizacjach międzynarodowych. Natomiast chcąc dowiedzieć się więcej m.in. o tym, jaki wpływ na obecność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych miały przemiany demokratyczne, jaka jest rola wojsk polskich w misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest postrzegane przez społeczeństwo, zapraszamy do obejrzenia całości debaty.Autor: Agata Rychter


facebook