SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.11.2021 Dzień Służby Zagranicznej 2021 Data ustanowionego święta związana jest z dniem, w którym Józef Piłsudski wysłał pierwszą depeszę zagraniczną informującą o powstaniu Państwa Polskiego do światowych przywódców.


Dzięki ustanowionej w roku 2009 decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych kierowanego przez Radosława Sikorskiego, polski korpus dyplomatyczny, pracownicy konsulatów oraz innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych 16 listopada celebrują własne święto. Dzień Służby Zagranicznej jest szczególnym świętem polskiej dyplomacji, ustanowionym jako wyraz uznania dla osiągnięć minionego dwudziestolecia oraz ku podtrzymywaniu znaczenia roli dyplomacji w budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Data ustanowionego święta związana jest z dniem, w którym Józef Piłsudski wysłał pierwszą depeszę zagraniczną informującą o powstaniu Państwa Polskiego do światowych przywódców.

Funkcjonowanie i organizację służby zagranicznej w Polsce oraz jej szczególne prawa i obowiązki osób wchodzących w skład tejże służby określa Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Jej głównymi zadaniami jest m.in. ochrona interesów Polski w relacjach z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi oraz ochrona interesów obywateli polskich poza granicami kraju. Opisywaną służbą kieruje właściwy minister do spraw zagranicznych, obecnie jest to Zbigniew Rau. Wyszczególnionym w Ustawie stanowiskiem jest również funkcja Szefa Służby Zagranicznej, którą sprawuje aktualnie Arkady Rzekocki.

Polska posiada ambasady oraz konsulaty rozmieszczone w blisko 100 krajach na całym świecie, stąd Dzień Służby Zagranicznej jest wspaniałą okazją do przybliżenia opinii publicznej zarówno sylwetek polskiego korpusu dyplomatycznego, funkcjonowania resortu spraw zagranicznych, jak i działalności polskich placówek dyplomatycznych m.in. na rzecz promocji kultury, historii czy języka polskiego na świecie.

Organizowane w ramach Dnia Służby Zagranicznej wydarzenia pozwalają poznać również kulisy działań polskiej dyplomacji, czego przykładem jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie spotkanie z wspomnianym Szefem Służby Zagranicznej Arkadym Rzegockim dotyczące istoty sprawowanej przez Niego funkcji oraz przybliżeniu kierunków, oraz niuansów polskiej dyplomacji. Po więcej informacji dotyczących spotkania odsyłamy Was na media społecznościowe warszawskiego Ośrodka Debaty Międzynarodowej @RODM.Warszawa. Natomiast Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie w ramach obchodów tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej zorganizował debatę „Dyplomacja historyczna: wyzwania i szanse|”, której zaproszonymi gośćmi są wybitne postacie ze świata polskiej dyplomacji, a treść nagrania transmitowana będzie na kanale IPNtv na platformie Youtube oraz dostępna na profilu @RODMcracow na Facebooku.

Celebrując Dzień Służby Zagranicznej, pamiętać należy również o funkcji konsula honorowego danego państwa, którego rola w kształtowaniu silnego i przyjaznego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz nawiązywaniu relacji biznesowych i partnerskich jest szalenie istotna. Chcąc przybliżyć społeczności specyfikę oraz istotę prowadzenia konsulatów honorowych Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku przeprowadził wywiad z konsulem honorowym Ludowej Republiki Bangladeszu Janem Zacharewiczem. Przeprowadzona z konsulem Janem Zacharewiczem rozmowa przedstawia istotne różnice między konsulem zawodowym, posiadającym m.in. własną rządową siedzibę, a konsulem honorowym, którego uprawnienia znacząco się różnią. Konsul Jan Zacharewicz podkreślił również, iż konsul honorowy nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzone na rzecz państwa działania. Przeprowadzony z okazji Dnia Służby Zagranicznej wywiad był również miejscem rozmowy dotyczącej potencjału oraz pozycji Ludowej Republiki Bangladeszu na arenie międzynarodowej.

Całość spotkania dostępna jest na mediach społecznościowych RODM Gdańsk oraz platformie YouTube

Przypominamy również, iż z okazji Dnia Służby Zagranicznej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współpracy z EUROPE DIRECT Gdańsk zorganizował dla mieszkańców województwa pomorskiego konkurs „Pocztówka od dyplomaty”. Serdecznie zapraszamy do udziału oraz życzymy powodzenia!
facebook