SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIADOMOŚCI W ROKU 2021

31.08.2021 KONKURS "30 LAT OD PIERWSZYCH WOLNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH” #RODM

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie „30 lat od pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych” mieszkańców województwa pomorskiego. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie eseju tego jak według was wyglądały nastroje Polaków przed wyborami, jak doszło do samych wyborów i co zmieniły one w naszym kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI

23.08.2021 DZIEŃ UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY AKTÓW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB PRZEKONANIA #RODM

22 sierpnia 2021 roku przypadał trzeci Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania. Ustanowiony został rezolucją 73/296 Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętą jednogłośnie 28 maja 2019 roku. Pomysłodawcą idei międzynarodowego dnia była Polska.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.08.2021 DEBATA „MOBILNOŚĆ EUROPEJSKA - MOŻLIWOŚCI DLA MŁODYCH” #RODM

Spotkanie rozpoczęliśmy o tematu możliwości wyjazdów na zagraniczne projekty i wymiany jakie są oferowane młodzieży w Polsce. Wiele osób zna wymianę studencką Erasmus +, program uruchomiony przez Komisję Europejską w 1987r. obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju. Jednak Erasmus nie jest jedyną możliwością na doświadczenia międzynarodowe. Komisja Europejska w 2018 r. uruchomiła również program pod nazwą Europejski Korpus Solidarności, w ramach którego młodzi ludzie mogą wziąć udział w projektach z zakresu wolontariatu i rozwoju zawodowego. Waldemar Banaszek wyjaśnił czym jest Europejski Korpus Solidarności oraz na czym polegają tego typu projekty.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.07.2021 ROCZNICA UTWORZENIA TRÓJKĄTA LUBELSKIEGO #RODM

Utworzenie Trójkąta Lubelskiego zbiegło się z rocznicą powstania Unii Lubelskiej. U jego bowiem fundamentów leżą więzi łączące trzy narody, wynikające ze wspólnego dziedzictwa historycznego, oraz przekonanie o konieczności dalszego zacieśnienia i wpierania rozwoju współpracy zwłaszcza w sferze politycznej, bezpieczeństwa i gospodarki. Intencją Trójkąta jest zarazem angażowanie w tę współpracę poza politykami i urzędnikami, sfer naukowych, think-tanków, studentów i innych zainteresowanych dalszym wspólnym działaniem na rzecz zbliżania naszych państw ale i wzmocnienia oraz rozwoju Europy.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.07.2021 KOMENTARZ EKSPERCKI DO WYBORÓW W MOŁDAWII #RODM

19 lipca spotkaliśmy się z Jakubem Pieńkowskim, który jest analitykiem ds. Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w programie Europa Środkowa w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych by wyjaśnił on dlaczego doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii oraz jakich zmian w kraju i jego polityce zagranicznej można się spodziewać.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.07.2021 SEMINARIUM „SOLIDARNOŚĆ UE W DOBIE KRYZYSÓW” #RODM

Seminarium ma na celu wyjaśnić jak działa wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w UE i jak wygląda to w kontekście ostatnich pożarów na Cyprze oraz powodzi w Niemczech i Belgii.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.06.2021 LETNI KONKURS RODM GDAŃSK #RODM

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w konkursie „Lato z RODM Gdańsk”

WIĘCEJ INFORMACJI

20.06.2021 SEMINARIUM „BEZPIECZEŃSTWO WSCHODNIEJ UKRAINY” #RODM

Seminarium poruszało temat aktualnej sytuacji na wschodzie Ukrainy, specyfiki wojny hybrydowej oraz reakcji Polski i UE na działania ukraińskiego rządu w tym aspekcie. Zrealizowane zostało w związku z eskalacją działań w tamtym regionie. Spotkanie rozpoczęła krótka charakterystyka wydarzeń jakie mają miejsce na granicy rosyjsko-ukraińskiej od roku 2014 i pobieżną genezą tego konfliktu.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.06.2021 KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY #RODM

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nietypowa okazja dla obywateli UE, by być częścią dyskusji na temat wyzwań i priorytetowych dla Europy kierunków działania. Każdy ma szansę wziąć udział w wielu wydarzeniach, w których omawia się kluczowe dla UE aspekty. Instytucje unijne takie jak Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się do wysłuchania opinii Europejczyków, a wnioski wyciągnięte z wydarzeń mają być dostępne już wiosną przyszłego roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

01.06.2021 DEBATA „UNIA EUROPEJSKA PO ROKU PANDEMII – CZAS PODSUMOWAŃ” #RODM

28 maja 2021r. spotkaliśmy się z ekspertami by porozmawiać o ostatnim roku w Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 była zauważalna niemal w każdym aspekcie życia ludzi, niezależnie od miejsca, w którym mieszkali. Jednak debata ta skupiać się będzie nie na codzienności pandemii i działaniach podejmowanych wcześniej, a raczej ma na celu wskazać jak planowana jest najbliższa przyszłość Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.05.2021 WYNIKI KONKURSÓW „EKO-BOHATER” #RODM

Do 20 maja uczniowie pomorskich szkół podstawowych przesyłali nam pracę konkursowe, w których prezentowali swoje pomysły na to jak mogą pomagać naszej planecie.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.05.2021 MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH PAŃSTW V4 O MOŻLIWOŚCIACH ŚCIŚLEJSZEJ WSPÓŁPRACY W RAMACH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH #RODM

Ministrowie podsumowali i pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę, do czego dobrą okazją jest 30-lecie współpracy wyszehradzkiej. W tym kontekście dokonali przeglądu stanu realizacji postanowień jubileuszowej deklaracji politycznej, przyjętej przez szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej podczas szczytu w Krakowie w lutym br.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.05.2021 KOMENTARZ EKSPERCKI DO PROTESTÓW W KOLUMBII #RODM

10.05.2021 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował seminarium na temat aktualnej sytuacji w Kolumbii. O wyjaśnienie trwających tam protestów poprosiliśmy Bartłomieja Znojka, który w PISM jest ekspertem ds. Ameryki Łacińskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

10.05.2021 KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH„30 LAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ” #RODM

RODM Gdańsk zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego do udziału w konkursie „30 lat Grupy Wyszehradzkiej”

WIĘCEJ INFORMACJI

24.04.2021 SPOTKANIE SZEFÓW DYPLOMACJI POLSKI, TURCJI ORAZ RUMUNII #RODM

Tematem rozmów było zacieśnianie współpracy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, przygotowań do czerwcowego szczytu NATO, wspólnemu wsparciu militarnemu oraz omówienie funkcjonowania Trilogu wraz z możliwym rozszerzeniem jego tematów.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.04.2021 ROZMOWA TELEFONICZNA MINISTRA RAUA Z SZEFEM DYPLOMACJI WIETNAMU #RODM

20 kwietnia br. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną z Ministrem Spraw Zagranicznych Wietnamu Bui Thann Son.

WIĘCEJ INFORMACJI

19.04.2021 DEBATA „UNIA EUROPEJSKA – PRZYSZŁOŚĆ ROZSZERZEŃ” #RODM

przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej - Europe Direct Gdańsk zrealizowaliśmy debatę „Unia Europejska: przyszłość rozszerzeń”. Spotkaliśmy się 16 kwietnia by omówić dotychczasowe doświadczenia akcesyjne Unii oraz potencjalnych przyszłych rozszerzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI

12.04.2021 KONKURS „EKO-BOHATEROWIE” DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH! #RODMkonkursy

RODM Gdańsk zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Eko-bohaterowie, jak Ty możesz pomóc swojej planecie”

WIĘCEJ INFORMACJI

04.04.2021 Jak zostać dyplomatą? #RODM

W poniższym artykule RODM Gdańsk przedstawi w jaki sposób można kierować swoją karierę aby zostać polskim dyplomatą. Przedstawiamy kilka kroków, niezbędnych do podążania tą międzynarodową ścieżką rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI

29.03.2021 Komentarz ekspercki do wyborów parlamentarnych w Izraelu #RODM

26 marca 2021 spotkaliśmy się z Michałem Wojnarowiczem by wyjaśnić specyfikę wyborów parlamentarnych w Izraelu, nakreślić kluczowe dla tamtejszego systemu partie polityczne i zastanowić się nad tym co wynik wyborów oznacza dla społeczeństwa Izraela.

WIĘCEJ INFORMACJI

25.03.2021 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli #RODM

RODM zaprasza do przeczytania streszczenia o najważniejszych punktach spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.03.2021 Debata Unia Europejska, a Grupa Wyszehradzka - bilans na 30 lecie V4 #RODM

W tym roku Grupa Wyszehradzka obchodzi 30 lecie swojego istnienia i jest to bardzo dobry moment, aby podsumować okres jej funkcjonowania oraz zastanowić się nad jej przyszłością.

WIĘCEJ INFORMACJI

20.03.2021 Debata Unia Europejska, a Grupa Wyszehradzka - bilans na 30 lecie V4 #RODM

W tym roku Grupa Wyszehradzka obchodzi 30 lecie swojego istnienia i jest to bardzo dobry moment, aby podsumować okres jej funkcjonowania oraz zastanowić się nad jej przyszłością.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.03.2021 Choroba Rezygnacji #RODM

RODM Gdańsk wyjaśnia czym jest tajemnicza choroba, na którą zapadają dzieci uchodźców. Sparaliżowane strachem odpuszczają wszelkie podstawowe funkcje życiowe zapadając w śpiączkę przypominającą sen.

WIĘCEJ INFORMACJI

09.03.2021 Komentarz ekspercki do wydarzeń w Gruzji #RODM

W ostatnich dniach w Gruzji oraz Armenii rozpoczęły się protesty oraz napięta sytuacja na linii władza-obywatele. W Armenii protesty mają związek z przegraną wojną z Azerbejdżanem, natomiast gruzińskie niepokoje wiążą się z zmianami politycznymi. Geneza sięga już wcześniejszych protestów z 2019 roku gdy na uroczystości została zaproszona rosyjska delegacja. 30 % gruzińskich terenów jest okupowanych przez Rosję, tak więc sytuacja społeczno-ekonomiczna z Rosją jest bardzo napięta i samo zaproszenie przedstawicieli Rosji było odebranie bardzo negatywnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.03.2021 Polska Misja Medyczna -obecna sytuacja Syrii #RODM

W tym roku mija 10 lat od czasu kiedy wybuchła tragiczna w skutkach wojna domowa w Syrii. Tzw. arabska wiosna rozpoczęta w Egipcie, Tunezji oraz Libii popchnęła opozycję autorytarnych rządów Baszszara al-Asada do powstania. Podjęte były próby ustanowienia pokoju w rejonie, jednak ostatecznie bezskutecznie. Punktem zwrotnym w konflikcie był atak gazowy w Ghucie w 2013 roku. Według szacunków opozycji w ataku gazowym zginęło od 355 do 1821 osób.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.03.2021 WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA #RODM

RODM Gdańsk zaprasza do przeczytania krótkiego podsumowania obecnej współpracy polsko-norweskiej. Na początku marca 2021 roku przeprowadzona została rozmowa przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau z szefową dyplomacji Królestwa Norwegii Ine Marie Eriksen Søreide.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.03.2021 WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA #RODM

RODM Gdańsk zaprasza do przeczytania krótkiego podsumowania obecnej współpracy polsko-norweskiej. Na początku marca 2021 roku przeprowadzona została rozmowa przez ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau z szefową dyplomacji Królestwa Norwegii Ine Marie Eriksen Søreide.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.02.2021 30 LAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ #RODM

Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 jako zrzeszenie Trzech państw środkowo europejskich- Polska, Węgry i Czechosłowacja. Do 1993 roku nazywana była Trójkątem Wyszehradzkim , aż do rozpadu Czechosłowacji kiedy przekształciła się ostatecznie w Grupę Wyszehradzką (V4). Pierwszych wzajemnych relacji między tymi trzema państwami można doszukiwać się już w czasach średniowiecza. Mianowicie są to dwa zjazdy królów w Wyszehradzie. W listopadzie 1335 i latem 1338 odbyły rozmowy między władcami Kazimierzem Wielkim, Janem Luksemburczykiem oraz Karolem Andegaweńskim. Celem pierwszego zjazdu z 1335 było rozstrzygnięcie przynależności państwowej Pomorza Gdańskiego i Kujaw oraz sporu między Janem Luksemburskim i Kazimierzem Wielkim o koronę polską.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.02.2021 RODM Gdańsk znów dla uczniów pomorskich szkół! #RODM

RODM Gdańsk powraca do szkół z nowym tematem zajęć edukacyjnych w wersji online. Jeśli jesteś nauczycielem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej lub klas 7-8 szkoły podstawowej i chciałabyś zgłosić swoją klasę do udziału w tegorocznym seminarium - zapraszamy do kontaktu!

WIĘCEJ INFORMACJI

03.02.2021 Komentarz ekspercki wyjaśniający zamach stanu w Mjanmie #RODM

3 lutego Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizował seminarium w formie komentarza eksperckiego, w którym Patryk Kugiel z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśnił ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Mjanmie.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.01.2021 Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Péterem Szijjártó #RODM

Najważniejszymi tematami rozmów ministrów były: rozwój współpracy dwustronnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.01.2021 Komentarz ekspercki do wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. z Waszyngtonu USA #RODM

Stany Zjednoczone od lat kojarzone są z ostrymi sporami politycznymi, a wybory prezydenckie od zawsze są olbrzymim wydarzeniem i powodem licznych demonstracji. Od kilku lat w USA zaobserwować można nasilenie się protestów, głównie na tle rasowym. Wykształciły się skrajnie lewicowe oraz prawicowe grupy, które pokazują swój sprzeciw na ulicach amerykańskich miast. Nie jest tajemnicą fakt, że podczas prezydentury D. Trumpa polaryzacja społeczeństwa sięgnęła zenitu, zaostrzona rozwojem pandemii SARS COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook