SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BROSZURY INFORMACYJNE DO BEZPŁATNEGO POBRANIA


Witamy w bibliotece RODM Gdańsk!


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku serdecznie zaprasza do swojej siedziby po praktyczne i profesjonalne materiały informacyjne z zakresu polskiej polityki zagranicznej oraz edukacji europejskiej. Stanowią one nieodzowną pomoc dla młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycieli i wykładowców akademickich, a także wszystkich osób poszukujących kompletnych wiadomości na tematy związane z polityką zagraniczną RP oraz integracją w ramach Unii Europejskiej.

Biblioteka jest czynna w godz.: Pon.-Pt. 08:30-15:30.

Aby zapewnić Państwu stały dostęp do najnowszej literatury, prezentujemy wykaz posiadanych publikacji. POBIERZ PLIK XLS


NOWOŚCI W BIBLIOTECE RODM GDAŃSK

"Kwestie do debaty. Polska współpraca rozwojowa. Nowe wymiary.
Perspektywy dla organizacji pozarządowych, samorządów i firm" (Warszawa 2013)

-najnowsza publikacja ośrodka analitycznego ThinkThank podejmująca problematykę polskiej polityki rozwojowej z perspektywy MSZ oraz różnych środowisk eksperckich."Kwestie do debaty. Polska polityka zagraniczna.
Perspektywa samorządów i obywateli" (Warszawa 2012)

- zeszłoroczna publikacja ThinkTank. To pierwsza próba opisania stanu debaty na temat samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej w Polsce zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Opracowanie składa się z dwóch części : opisowej oraz statystycznej."Kwestie do debaty. Polska polityka zagraniczna.
Perspektywa samorządów i obywateli" (Warszawa 2012)

- zeszłoroczna publikacja ThinkTank. To pierwsza próba opisania stanu debaty na temat samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej w Polsce zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Opracowanie składa się z dwóch części : opisowej oraz statystycznej.Ty też możesz mieć wpływ na prawo UE!
Europejska inicjatywa obywatelska
. Przewodnik” (Bruksela 2011)
-praktyczne i zwięzłe opracowanie przygotowane przez KE prezentujące ogólne informacje dotyczące przepisów ustanawiających najnowszy mechanizm demokracji na poziomie ponadnarodowym, czyli Europejską inicjatywę obywatelską. Lekturka wyjaśnia m.in. czym jest inicjatywa obywatelska, jak poprzeć istniejącą inicjatywę oraz jak zorganizować własną. Materiał opisany jest jasnym i zrozumiałym językiem, dzięki czemu idea EIO staję klarowna i przyjazna dla czytelnika.„Europejska inicjatywa obywatelska” (Warszawa 2012)
- broszurka wydana przez MSZ a przygotowana przez Uniwersytet Jagielloński. Przedstawia nowy instrument, w który UE wyposaża swych obywateli – Europejską inicjatywę obywatelską. Odpowiedzi na pytania związane z istnieniem tego mechanizmu znajdziemy w pięciu częściach: „ Europejska inicjatywa obywatelska – klucz do sukcesu demokracji europejskiej?”, „Demokracja w Unii Europejskiej”, „Inicjatywa obywatelska”, „Inne zmiany demokratyczne wprowadzone przez Traktat z Lizbony” oraz „Jak inaczej wpływać na funkcjonowanie UE”. „Partnerstwo wschodnie” (Warszawa 2011)
- ta publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych to dwujęzyczna polsko- angielska broszura opisująca stan faktyczny oraz perspektywy współpracy w ramach programu „Partnerstwo Wschodnie”. W materiale znajduje się opis historyczny stosunków z krajami Kaukazu Południowego oraz Europy Wschodniej. Książeczka prezentuje kwestię udziału Polski w rozwoju Partnerstwa jako jednej z inicjatorek narodzin tej inicjatywy.„Cuisine PL” (2011)
- anglojęzyczna broszura prezentująca pakiet przepisów na dania polskiej kuchni, nowocześnie zaaranżowanych przez 16 szefów kuchni, w tym trzech cudzoziemców, na co dzień pracujących w najlepszych polskich restauracjach. Punktem wyjścia do każdego z przepisów jest produkt powszechnie kojarzony z polską kuchnią np. śledź, ogórek. Każdy przepis poprzedzony jest opisem produktu, włącznie z jego kontekstem kulturowym. Publikacja bogato ilustrowana.„Rada Unii Europejskiej” (2011)
- broszurka informacyjna MSZ pod red. naukową duetu autorskiego Aleksander Parzych i Aureliusz Wlaź. To krótki przewodnik po głównym organie decyzyjnym Unii Europejskiej. W książeczce znajdują się informacje pozwalające na usystematyzowanie wiedzy na temat tej unijnej instytucji.„Instytucje Unii Europejskiej” (2011)
-
praktyczna publikacja MSZ poświęcona unijnym instytucjom. Poza prezentacją organów UE, w broszurce znajdują się informacje nt. genezy Unii, definicja organizacji oraz cele przyświecające jej działaniu.„Unia Europejska- przewodnik po źródłach informacji” (2011)
- praktyczna broszurka informacyjna MSZ stanowiąca swoiste kompendium informacji na temat miejsc, w których bezpłatnie można uzyskać porady w zakresie problematyki unijnej. W książeczce zamieszczono dane teleadresowe, zarówno placówek udzielających informacji ogólnych, jak i wyspecjalizowanych ośrodków, mających służyć nauczycielom, rolnikom, czy przedsiębiorcom.Przewodnik po prawie Unii Europejskiej” (2011)
– mini lekturka wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych poświęcona zagadnieniu prawnej organizacji UE. Stąd też, w broszurce można znaleźć odpowiedzi na kłopotliwe pytania, takie jak: „Dlaczego mówimy o prawie Unii Europejskiej, a nie prawie Wspólnot Europejskich?”, „Jakie są cechy szczególne prawa UE?”, „Jakie zasady regulują relacje między prawem UE a prawem państw członkowskich?”, lub „Dlaczego prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym państw członkowskich?”. „Budżet Unii Europejskiej” (2011)
- to kolejna pozycja z serii profesjonalnych broszurek informacyjnych przygotowana przez duet autorski z Departamentu Ekonomicznego MSZ, Patrycję Wietrzychowską i Łukasza Sosnowskiego. Na 25 stronach zaprezentowano najważniejsze informacje dot. finansowego aspektu działania Unii Europejskiej. I tak, dowiemy się z nich, czym jest chociażby „pozycja netto”, lub „rabat brytyjski”. „Euro - wspólna waluta europejska” (2011)
- książeczka edukacyjna MSZ przygotowana przez Biuro Pełnomocnika ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Celem broszury jest rzetelne zapoznanie czytelników z głównymi faktami związanymi z wprowadzeniem wspólnej waluty europejskiej – jej historycznym rozwojem, obecnym modelem oraz perspektywami dalszego rozszerzenia.
facebook