SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BAZA INICJATYW MIĘDZYNARODOWYCH


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zwraca się do samorządów, ośrodków naukowo- badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych z terenu województwa pomorskiego z serdeczną prośbą o uzupełnienie FORMULARZA dotyczącego planowanych, trwających oraz zrealizowanych działań o charakterze międzynarodowym w naszym regionie.

Powyższa prośba jest wyrazem strategicznego podejścia MSZ do kwestii obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej, o czym wspominał minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w swoim expose z dn. 29 stycznia 2016 roku:

"MSZ zamierza rozwijać mechanizm wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Dzięki niemu poprawia się współpraca między MSZ i regionami, a to z kolei przybliża priorytety polityki zagranicznej społecznościom lokalnym, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy nadal zapewniać obywatelom bezpośredni dostęp do informacji o sprawach zagranicznych i aktywności Polski na forum międzynarodowym (...) ".

Wypełnione formularze uprzejmie prosimy przesyłać do 30-go każdego miesiąca.

Z góry dziękujemy!DO POBRANIA: Formularz - baza inicjatyw międzynarodowych / XLSX
facebook