SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

LEKCJE RODM GDAŃSK


Lekcje „Polska-Europa-Świat”


Lekcje „Polska-Europa-Świat” to program nieodpłatnych zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów na wszystkich poziomach kształceniowych. Lekcje mają za zadanie dostarczyć w możliwie jak najbardziej interaktywny sposób wiedzę na tematy z zakresu polskiej polityki zagranicznej oraz spraw europejskich.


Proponowane tematy lekcji - SZKOŁA PODSTAWOWA


Klasy I-III:

"Bajkowa podróż po świecie"

Klasy IV-VI:

"Ogólnie o UE"

Klasy VII-VIII:

- „Polska we współczesnych organizacjach międzynarodowych”;
- „Miejsce Polonii w społeczności międzynarodowej”;
- „Unia Europejska – panorama”;
- „Euro-wspólna waluta europejska”;
- „Perspektywa przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej”;
- „Partnerstwo Wschodnie”;
- „Prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej” ;
- „NATO w XXI wieku” ;
- „Zjawisko terroryzmu międzynarodowego”;
- „Konflikty współczesnego świata. Wybrane zagadnienia”;


Spotkania realizowane są w siedzibach zainteresowanych placówek oświatowych i jako że trwają 45 minut, wpisują się w rytm życia szkoły.
W zajęciach może uczestniczyć jedna klasa, bądź maksymalnie 30 osobowa grupa.
Istnieje możliwość przeprowadzenia więcej niż jednej lekcji w ciągu dnia.
Szkoła zobowiązana jest do przygotowania sali z ekranem oraz projektorem multimedialnym, zaś opiekunowie grup do czuwania nad porządkiem spotkania.


Zamówienie lekcji powinno mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje:


  1. Potencjalną datę wraz z godziną spotkania
  2. Wiek i liczbę uczniów
  3. Informację o ewentualnych potrzebach edukacyjnych
  4. Nazwę klasy (np. I A)
  5. Imię i nazwisko opiekuna grupy
  6. Bezpośredni kontakt do opiekuna grupy (e-mail/tel.)
  7. Dane adresowe szkoły/placówki
  8. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki


Zgłoszenia można przekazywać drogą elektroniczną na adres rodm@rodm-gdansk.pl
lub za pomocą tel./faksu 51 51 51 729.
facebook