SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WARSZTATY RODM GDAŃSK


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza szkolne koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, domy dziecka oraz młodzieżowe domy kultury do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć warsztatowych o tematyce z zakresu polskiej polityki zagranicznej i spraw europejskich pn. „Poznaję świat i UE”.

Spotkania mają na celu zaprezentowanie wiedzy o Polsce i świecie w krótki oraz interaktywny sposób, tak aby poprzez różne metody pracy: pogadanki, gry dydaktyczne, czy prezentacje multimedialne zachęcić dzieci oraz młodzież do rozwijania swej wiedzy i kreatywnego spędzania wolnego czasu.


Cały cykl to 3 jednogodzinne spotkania.

W przypadku zainteresowania ofertą, uprzejmie prosimy o przesłanie następujących informacji z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem:

  1. Potencjalna data i godzina spotkania
  2. Wiek i liczba uczniów
  3. Imię , nazwisko oraz kontakt do opiekuna grupy (e-mail/tel.)
  4. Dane adresowe placówki
  5. Imię i nazwisko dyrektora placówki


Organizacja warsztatów w biurze RODM Gdańsk jest możliwa, pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 10 osób. W przeciwnym wypadku, zajęcia realizowane są w siedzibach zainteresowanych placówek.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres rodm@rodm-gdansk.pl

Zachęcamy do kontaktu!
facebook