SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.07.2013 Gdańsk Nowości w bibliotece RODM Gdańsk

 „DE EUROPA. Myśli o starym kontynencie” (Warszawa, 2012)

Publikacja stanowi zbiór cytatów wybitnych myślicieli z całego świata na temat cywilizacji europejskiej. Książka odpowiada na ważne pytania dotyczące dziedzictwa kulturowego Europy, a także jej współczesnych losów oraz funkcjonowania w ramach UE. Wypowiedzi filozofów podzielone są na siedemnaście rozdziałów i koncentrują się wokół określonego tematu. Czytelnik otrzymuje historię Europy w pigułce.


„About Polska” (Warszawa 2012)

Praktyczny, unikalny, bogato ilustrowany przewodnik turystyczny po Polsce w wersji anglojęzycznej. Podzielony na cztery działy tematyczne: „Life”, „Cities”, „Nature”, „Idea”. Czytelnik zapoznaje się w nich z szeroko pojętą kulturą polską. Zwiedza najpiękniejsze krainy geograficzne i miasta. Dowie się, jakie miejsca koniecznie musi odwiedzić.Wszystkie opisy zaopatrzone w użyteczne informacje tj. ceny biletów, godziny otwarcia. Obowiązkowo!


 „Partnerstwo Wschodnie - Eastern Partnership”

Polsko-angielska publikacja, która w przystępny, a jednocześnie wyczerpujący sposób przybliża ideę, historię, formy współpracy, finansowania, także perspektywy rozwoju w ramach Partnerstwa Wschodniego. Informacje uzupełniają zdjęcia ze spotkań polityków, czy fotografie dziedzictwa kulturowego Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – państw objętych polityką Partnerstwa Wschodniego.


 „Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler” Jack Mayer (Warszawa, 2013)

Irena Sendler podczas II wojny światowej wraz z grupą przyjaciół uratowała 2500 żydowskich dzieci od pewnej śmierci w warszawskim getcie. Jej heroiczny czyn długo pomijano milczeniem. W 1999 roku amerykańskie licealistki z Kansas natknęły się na notatkę prasową dotyczącą Ireny Sendler. Książka przybliża historię poszukiwań nastolatek, dzięki którym odwaga, nadzieja i determinacja Ireny Sendler została przypomniana.


„Edukacja globalna w programie polskiej współpracy rozwojowej”

Zapoznanie się z publikacją MSZ jest doskonałym sposobem na przyjrzenie się idei edukacji globalnej w Polsce. Przybliżona została nie tylko definicja zjawiska, ale poszczególne projekty MSZ w ramach tytułowego zagadnienia tj. konkursy, wystawy, festiwale, szkolenia nauczycieli. W publikacji znajduje się również analiza wyników badań opinii publicznej na temat pomocy rozwojowej.


„Poland’s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) – Polska współpraca zagraniczna na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010)”

Dwujęzyczna publikacja przybliżająca historię, finansowanie i najważniejsze informacje o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego, a także działania bilateralne MSZ mieszczące się w tematyce czterech platform PW (ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności; ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE, ds. bezpieczeństwa energetycznego, ds. kontaktów międzyludzkich). Czytelnik zapoznaje się też z konkretnymi projektami realizowanymi w ramach Partnerstwa Wschodniego w latach 2009-2010.


„Zabytki odzyskane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Monuments recovered by The Ministry of Foreign Affairs”

Konsekwentne starania Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwalają na odzyskanie wielu cennych zabytków. Dwujęzyczna publikacja przedstawia 35 dzieł sztuki, które udało się odnaleźć i sprowadzić do Polski.


„Polsce-służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć. Informator o Ministerstwie Spraw Zagranicznych”

Publikacja prezentuje obszary działalności MSZ RP. Przybliżone zostały aspekty prowadzenia i koordynowania polityki zagranicznej Polski, tj. zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, dialog ze społeczeństwami, promowanie roli Polski w UE, wspieranie polskiej gospodarki, techniki i nauki na rynkach zagranicznych, czy wreszcie współpraca z Polonią. Publikację uzupełniają liczne fotografie, a także mapa placówek polskich na świecie.

Polskie konsulaty na Wschodzie

 „Polskie Konsulaty na Wschodzie 1918-1939” Aleksander Wasilewski (Warszawa 2010)

Publikacja przedstawia historię stosunków konsularnych Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym najpierw z Rosją Radziecką, a następnie ze  Związkiem Radzieckim. Informacje prezentowane są w trzech językach – polskim, rosyjskim i angielskim. Publikacja bogato ilustrowana.


„ My naród : 90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA - We the People : 90 Years of Polish-US Diplomatic Ties” (Warszawa 2009)

Publikacja przedstawia historię współpracy Polski z USA w latach 1608-2008. Zawiera cztery eseje historyczne. James S.Pula w tekście „Przyjmijmy ich z otwartymi ramionami...” pisze o dziejach polskich emigrantów w Ameryce w okresie od 1608 do 1918 r., Krzysztof Michałek „Powinno powstać niezawisłe państwo polskie...”omawia okres 1918-1947; Piotr S. Wandycz „Widziałem Polskę zdradzoną” zajmuje się latami zimnej wojny 1947-1988, zaś Henryk Szlajfer w „Jeśli eksperyment w Polsce się powiedzie, inne kraje mogą pójść w jej ślady” dwudziestoleciem od przełomu w roku 1989 do 2008. Informacje prezentowane są w języku polskim i angielskim, uzupełniane licznymi  fotografiami.


„Europa” 1929-1930. Antologia, opr. Andrzej St. Kowalczyk (Warszawa 2012)

Książka jest zbiorem tekstów ze słynnego miesięcznika, redagowanego na przełomie lat 20. i 30. przez Stanisława Baczyńskiego. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z tekstami wybitnych pisarzy i poetów. Na łamach pisma publikowali m.in. Karol Irzykowski, Julian Przyboś, Jan Nepomucen Miller, Stanisław Młodożeniec czy Jalu Kurek. Antologia tych tekstów zasługuje na uwagę również ze względu na układ graficzny, odwołujący się do oryginalnego futurystycznego projektu pisma.


„Polska pomoc humanitarna 2011-2012”

W publikacji poruszone są zagadnienia kryzysu humanitarnego i pomocy humanitarnej na świecie. Szczególna uwaga została poświęcona roli Polski w międzynarodowej polityce humanitarnej w latach 2011 i 2012. Czytelnik pozna konkretne sposoby udzielania pomocy przez Polskę, a także ich podstawy prawne.
WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE BIBLIOTECZKA RODM GDAŃSKfacebook