SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.08.2013 Gdańsk Ostrzeżenie MSZ w związku z wydarzeniami w Egipcie RODM Gdańsk

W związku z sytuacją w Egipcie i możliwością wystąpienia realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza wszelkie podróże do Kairu i innych dużych aglomeracji miejskich Egiptu.

Obywatele polscy przebywający w Egipcie w takich właśnie skupiskach powinni zachować szczególną ostrożność i ograniczyć poruszanie się do bezpośredniego sąsiedztwa swoich domów i miejsc pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca w szczególności unikanie miejsc publicznych: bazarów, muzeów, centrów handlowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje jednocześnie za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli wyjazdy zorganizowane z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym. Osobom przebywającym w kurortach MSZ ponownie kategorycznie odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe poza ośrodki turystyczne na terenie Egiptu.

Władze Egiptu wprowadziły 14 bm. od godz. 16.00 czasu lokalnego stan wyjątkowy na obszarze całego kraju na okres jednego miesiąca. W tej sytuacji wszystkie firmy organizujące w Egipcie różnego rodzaju wycieczki zostały uprzedzone, iż nie otrzymają od władz porządkowych żadnych pozwoleń na ich przeprowadzenie w najbliższym czasie. Tym samym oznacza to, że turyści zobowiązani są do przebywania jedynie w miejscowościach turystycznych w których zamieszkują. MSZ zwraca się z apelem o stosowanie się do zaleceń i poleceń służb porządkowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca także śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej MSZ oraz Ambasady RP w Kairze i informacji w mediach lokalnych. Wszystkie osoby przebywające w Egipcie powinny zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulat, a w razie wątpliwości co do sytuacji bezpieczeństwa kontaktować się bezpośrednio z ambasadą RP w Kairze po numerami telefonów: +201024626010 lub +201005485500.

Źródło: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/egipt___aktualizacja_ostrzezenia_dla_podrozujacych_3


Pokaż Poland MFA na większej mapieObywatel RP w kłopotach. Zasady udzielania pomocy przez placówki dyplomatyczne

Każdy obywatel Polski przebywający w Egipcie lub Sudanie i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagle zachorowanie itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną.

W tym celu Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze ma czynny całodobowy telefon alarmowy
(wyłącznie w przypadkach opisanych poniżej): +20 1005485500

Konsul może podjąć interwencję po powzięciu informacji o zaistniałym zdarzeniu.
Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

Co może dla polskiego obywatela uczynić konsul?

Jakich czynności konsul nie może wykonać?

W przypadku kradzieży lub zaginięcia paszportu książeczkowego:
Wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski

W przypadku utraty pieniędzy:
Pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce
Wypłacić na miejscu równowartość sumy wpłaconej przez rodzinę lub przyjaciół na konto MSZ w Warszawie
Pożyczyć - w skrajnych przypadkach - drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim otrzymaniu pisemnego zobowiązania do jej zwrotu

W przypadku aresztowania:
Czuwać, by obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawienia wolności w Egipcie lub Sudanie mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa oraz zadbać, by traktowano taką osobę nie gorzej niż obywateli własnego państwa
Powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania
Wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia
Udostępnić osobom zainteresowanym na ich wniosek wykaz kancelarii prawnych cieszących się zaufaniem placówki
Odwiedzać aresztowanego w wiezieniu i utrzymywać z nim kontakt w inny sposób

Świadczyć usługi, które winny wykonywać biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe

Prowadzić spraw w charakterze adwokata i reprezentować polskiego obywatela i polskich osób prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz angażować prawników (może dostarczyć wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego)

Płacić za obywatela grzywien, kaucji, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych

Załatwiać zakwaterowanie, wizy egipskie czy sudańskie, uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy

Bezpieczeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia turystów zależą w największym stopniu od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości.

Za czynności konsularne są pobierane opłaty wg obowiązujących stawek regulowanych Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych.

Ważne!!!

Konsul zostanie powiadomiony o fakcie zatrzymania lub aresztowania polskiego obywatela tylko na wyraźną prośbę tej osoby.
W przypadku śmierci obywatela polskiego w Egipcie czy Sudanie konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu.

Przed wjazdem na terytorium Egiptu lub Sudanu zalecane jest zapoznanie się z poradnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „POLAK ZA GRANICĄ" aktualizowanym co roku. http://poradnik.poland.gov.pl/Źródło: http://kair.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kair_eg_a_434/kair_eg_a_434
facebook