SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.08.2013 Gdańsk Forum Polsko-Czeskie RODM Gdańsk

Forum Polsko-Czeskie rozpoczęło działalność w roku 2008 na podstawie memorandum ministrów SZ Polski i Czech.
Podstawowym zadaniem Forum jest wspieranie działalności istniejących oraz powstania nowych, wspólnych inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu państw. Forum nawiązuje do współpracy niezależnych grup opozycyjnych, działających przed 1989 rokiem, której ukoronowaniem była działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Relacje polsko-czeskie, podobnie jak i warunki dla ich intensyfikacji, są obecnie lepsze niż kiedykolwiek w przeszłości.

W ramach Forum corocznie organizowany jest konkurs na kwotę 100 000 €. Organizacje pozarządowe, samorządy, szkoły, instytucje naukowe i inne podmioty wraz z instytucjami partnerskimi z Czech mogą się starać o dofinansowanie inicjatyw i projektów mających na celu stymulowanie dalszego rozwoju i pogłębianie stosunków polsko-czeskich, w szczególności w dziedzinie społecznej. Priorytety danej edycji konkursu są ogłaszane w regulaminie konkursowym.

Konkurs ogłaszany jest na początku roku kalendarzowego, a do 31 grudnia partnerzy mają czas na realizację i rozliczenie projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80 000 zł. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% całkowitej wartości projektu. Każdego roku w ramach konkursu realizowanych jest ok. 10-12 projektów.

Więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/
facebook