SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.01.2014 Gdańsk KONKURSY EPSO 2014 - rekrutacja przedłużona do 17.01.2014 r. RODM Gdańsk

Instytut Europejski w Łodzi w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizuje w dniach 31.01-02.02.2014 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego, Łódź, ul. Piotrkowska 262/264 pilotażowe szkolenie w j. angielskim dla kandydatów zainteresowanych konkursami EPSO (Europejskiego Urzędu Doboru Kadr).

Zapraszamy na szkolenie, mające na celu przygotowanie potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach unijnych, z udziałem p. Anne Draime, wyspecjalizowanego trenera, mającego długoletnie i bogate doświadczenie w przygotowywaniu kandydatów do poszczególnych etapów konkursu EPSO w krajach członkowskich UE.

Warunkiem zatrudnienia we wszystkich instytucjach UE jest sprostanie wymogom wieloetapowych procedur konkursowych. Polegają one na badaniu poziomu kompetencji, tj. sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydatów, a nie tylko posiadanej przez nich wiedzy. Obejmują testy sprawdzające umiejętność abstrakcyjnego myślenia, testy sytuacyjne oraz testy sprawdzające umiejętności zawodowe na etapie selekcji wstępnej oraz testy polegające na badaniu kompetencji kandydatów w ramach oceny zintegrowanej (Assessment Center).

Oferujemy warsztaty szkoleniowe, prowadzone w j. angielskim, obejmujące 18 godzin z podziałem na następujące moduły:

- przygotowanie dokumentów - 1 godz.
- testy werbalne - 3 godz.
- testy numeryczne - 3 godz.
- testy abstrakcyjne - 3 godz.
- testy oceny sytuacji - 3 godz.
- Assessment Center (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, case study, praca w grupie) - 5 godz.

Szczegółowych informacji udziela Mariusz Wypych ( mwypych@ie.lodz.pl; tel. 42 29 10 300)
facebook