SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.03. 2014 Gdańsk Zapobieganie przemocy wobec kobiet – wyzwanie dla wszystkich RODM Gdańsk

Równość płci jest jedną z najważniejszych wartości wyznawanych przez Unię Europejską, cieszącą się wielkim poparciem europarlamentarzystów. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet skupiają się na walce z przemocą wobec pań. Co w tej kwestii robi Parlament Europejski? Dowiedz się dzięki naszemu „najważniejszemu tematowi”.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazuje, że 1/3 Europejek pada ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, mającej długotrwałe konsekwencje psychiczne. Prawdziwa skala zjawiska nie jest znana – wiele przypadków nigdy nie zostaje zgłoszone odpowiednim władzom...

Parlament Europejski podjął kroki na drodze promocji działań prewencyjnych w państwach członkowskich oraz opracowania paneuropejskiej strategii walki z przemocą. W ciągu ostatnich czterech lat, posłowie poparli szereg rezolucji przedstawiających środki na poprawę sytuacji. 25 lutego 2014 r. PE poparł raport z rekomendacjami dla Komisji Europejskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet wspólnie - w całej Europie.Wideo w ramach parlamentarnej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet.

Rezolucja PE Zwalczanie przemocy wobec kobiet :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//PL

Międzynarodowy Dzień Kobiet: jak zapobiec przemocy wobec kobiet?

Antonyia Parvanova: “Każdego dnia umiera siedem pobitych kobiet”

Przemoc dotyka niemal połowę kobiet zamieszkujących Europę. Wstrząsające dane ukazują nie tylko liczbę osób, których życie staje się piekłem, ale także konsekwencje gospodarcze dla Europy, szacowane na około 228 miliardów euro rocznie. Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, PE wzywa do stworzenia wspólnej strategii walki z przemocą. O szczegółach rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Antonyia Parvanova (Liberałowie, ALDE).

Ludzie często myślą, że przemoc wobec kobiet nie zdarza się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jaka jest prawdziwa skala zjawiska w Europie?

Opracowano kilka badań, które wykazały, że Europa ma bardzo poważny problem z przemocą na tle płciowym. Najnowsze dane z Agencji Praw Podstawowych UE pokazują, że 20-25 proc. kobiet mieszkających w Europie pada ofiarą przemocy fizycznej, 10 proc. seksualnej, każdego dnia umiera siedem pobitych kobiet, a ponad połowa, przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy.

Przemoc wobec kobiet ma wpływ nie tylko na życie prywatne i rodzinne. Jakie są pozostałe konsekwencje?

To przeszkoda na drodze do pełnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, mająca ogromny wpływ również na finanse w Europie! Koszt zjawiska określany jest na około 228 miliardów euro rocznie.

Brakuje wspólnej europejskiej strategii w tej kwestii. Co zrobić, by to zmienić?

Czekaliśmy na strategię oraz wezwanie Komisji Europejskiej do ratyfikowania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Istambulska – red.) przez państwa członkowskie, ale do tego nie doszło.

Dlatego wzywamy Komisję do stworzenia europejskiej strategii oraz planu legislacyjnego dotyczącego prewencji oraz gromadzenia danych o skali problemu. To wszystko, co możemy zrobić. Chcemy także, by rok 2016 został ogłoszony Europejskim Rokiem na rzecz Zakończenia Przemocy Wobec Kobiet.

Czat na FB z Mikaelem Gustafssonem: "Musimy głośno mówić o problemie przemocy wobec kobiet”

W jaki sposób możemy złamać krążące po Europie stereotypy dotyczące kobiet? To było jedno z częściej zadawanych pytań podczas naszego facebookowego czatu z przewodniczącym komisji ds. praw kobiet i równouprawnienia (FEMM) - Mikaelem Gustafssonem (GUE/NGL). Środowe spotkanie zorganizowaliśmy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, które w tym roku skupiają się na powstrzymaniu przemocy wobec płci pięknej. O czym jeszcze rozmawialiśmy?

Nasi facebookowi fani zainteresowani byli wyborem tematu tegorocznych obchodów. Gustafsson wyjaśnił, że głównym zamierzeniem Parlamentu jest wysłanie silnego sygnału o konieczności podjęcia zdecydowanych działań przeciwko przemocy, zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie.

Męskie ręce na pokład

Wiele osób pytało, co zrobić, by równouprawnienie w Europie stało się faktem. "Musimy zwalczać nierówność płciową na każdym poziomie i głośno mówić o takich problemach, jak przemoc wobec kobiet. Musimy zaangażować w to więcej mężczyzn oraz chłopców - zaczynając edukację od wczesnych lat szkolnych” - tłumaczył Gustafsson.

Pytany o to, czemu w cywilizowanym, kulturalnym świecie XXI-wieku wciąż istnieje problem przemocy wobec kobiet, szwedzki deputowany odpowiedział, że powodem jest nierówne traktowanie płci w społeczeństwie, a przemoc jest jego najdobitniejszym przykładem.

Konwencja Istambulska

Uczestnicy czatu zainteresowani byli także tym, co mogą zrobić unijne kraje, by wzmacniać równowagę płci. Gustafsson odparł, że jednym z przykładów może być poparcie Konwencji Istambulskiej dot. zwalczania przemocy wobec kobiet. "To świetnie przygotowany dokument. Niestety, niewiele krajów zdecydowało się na jego podpisanie i ratyfikację” – dodał poseł.

Pełen zapis czatu
https://www.facebook.com/europeanparliament/app_188929731130869?app_data=chat_65
facebook