SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.03. 2014 Gdańsk Promocja zatrudnienia RODM Gdańsk

Polska przywiązuje dużą wagę do obecności i zwiększenia liczby Polaków na różnych szczeblach zatrudnienia w strukturach unijnych. Przypadająca w 2014 roku 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będzie okazją do podjęcia działań promujących kariery w UE. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP promuje taką ścieżkę zawodową m.in. wykorzystując narzędzia internetowe, portale społecznościowe oraz współpracę z mediami.

W ramach długofalowych działań  Biuro Dyrektora Politycznego MSZ pracuje nad zwiększeniem zainteresowania karierą w instytucjach europejskich, przede wszystkim wśród młodych Polaków. W tym kontekście resort podejmuje działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe kierowane m.in. do: uczniów, studentów, absolwentów, pracowników oświaty, członków korporacji zawodowych oraz zainteresowanych pracą w UE.

Stowarzyszenie NETWORK PL>

Stowarzyszenie Network PL zostało powołane  na przełomie 2012 i 2013 r. przez polskich pracowników organizacji międzynarodowych (głównie osoby pracujące w Instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agendach, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Główne cele Stowarzyszenia to integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach i instytucjach  międzynarodowych, a także umacnianie pozytywnego wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym. Stowarzyszenie Network PL realizuje w Brukseli we współpracy z MSZ i SP RP przy Unii Europejskiej program szkoleniowy mający na celu przygotowanie kandydatów do konkursów EPSO.

Więcej informacji:  e-mail: info@network-pl.org
https://www.facebook.com/networkpl
https://twitter.com/networkpl

Zbliżające się konkursy:

W dniu 13 marca 2014r.  rozpoczyna się I część procedury konkursowej tj. rejestracja on line do konkursu otwartego EPSO na stanowiska urzędnicze: Administrators: generalists (AD5) Otwarcie konkursu: 13 marca; Termin zgłaszania kandydatur:  15 kwietnia 2014 r.

Konkursy do Instytucji Europejskich

Biuro Dyrektora Politycznego uprzejmie informuje o tegorocznych sesjach konkursów otwartych do instytucji europejskich organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Zachęcamy do udziału i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie EPSO.

Otwarte konkursy:

Secretaries (AST-SC) >
Termin zgłaszania kandydatur : 21 marca (południe czasu środkowoeuropejskiego)
Drivers (pracownicy kontraktowi)
Termin zgłaszania kandydatur: 25 marca (południe czasu środkowoeuropejskiego)

Parliamentary researchers> (pracownicy kontraktowi)
Termin zgłaszania kandydatur: 31 Marca (południe czasu środkowoeuropejskiego)

Buildings assistants> (AST3)
Termin zgłaszania kandydatur: 1 kwietnia  (południe czasu środkowoeuropejskiego)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/promocja_zatrudnienia/
facebook