SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





20.03. 2014 Gdańsk Konkurs na najlepszą publikację o historii polskiej dyplomacji RODM Gdańsk

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza II edycję konkursu na najlepszą publikację ilustrującą historię polskiej dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 30 czerwca 2014 r.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe jak też edycje dokumentów źródłowych. Zgłaszane publikacje mogą dotyczyć wszystkich okresów historycznych – konkurs jest przewidziany dla historyków wszystkich epok (bez ograniczeń chronologicznych). Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.

Rolę jury konkursu pełniła będzie Rada Naukowa ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych, w której skład wchodzą profesorowie: Włodzimierz Borodziej, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Jacek Tebinka, Mariusz Wołos oraz Adam Zamoyski

Laureatem zeszłorocznej edycji konkursu został prof. Marek Kornat – autor monografii Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka (zobacz informację dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu)

Zasady konkursu:
· Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 egzemplarzy publikacji w terminie do 30 czerwca 2014 roku;
· Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace opublikowane w roku 2013;
· Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 23, 00–580 Warszawa) lub na adres Biura Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ (ul. Taneczna 67A, 02–829 Warszawa) z dopiskiem „Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą publikację”;
· Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim, jak też prace obcojęzyczne przetłumaczone na język polski;
· MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs;
· W konkursie nie mogą uczestniczyć prace, których autorami bądź współautorami są etatowi pracownicy MSZ, jak też prace, których wydawcą bądź współwydawcą jest MSZ oraz prace, których publikacja była finansowana lub współfinansowana przez MSZ.

Dodatkowych informacji udziela Historyk MSZ – Piotr Długołęcki tel. 022 523 78 00, e-mail: piotr.dlugolecki@msz.gov.pl

Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 19 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji (wraz z załącznikiem)




facebook