SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.12.2014 Gdańsk O Litwie, Ukrainie i Białorusi w dawnym Żaku, czyli po debacie „Nasz Bliski Wschód”

Sala Obrad Miasta Gdańsk, około setka uczestników, praca w grupach warsztatowych, relacje międzynarodowe Polski na Wschodzie, znani specjaliści z zakresu polityki zagranicznej – to wszystko działo się podczas III edycji Warsztatów Akademickich Cogito Ergo Sum „Nasz Bliski Wschód” – Ukraina, Litwa, Białoruś.

Uczestnicy podzieleni zostali na pięć grup:

GRUPA I 
Litwini – bracia czy sąsiedzi?
(moderacja – red. Romuald Mieczkowski)
GRUPA II 
Białoruś – piękna nieznajoma.
  (moderacja – amb. Mariusz Maszkiewicz)
GRUPA III
Ukraina – kłopotliwa przyjaźń. (moderacja – Uliana Pereskotska )
GRUPA IV
Rosja wobec „bliskiej zagranicy” (moderacja – red. Maria Przełomiec – TVP Info)
GRUPA V
Miasto Gdańsk a kraje naszego „Bliskiego Wschodu” (moderacja – Anna Kieturakis - UM Gdańsk).

Po części warsztatowej odbyła się debata z udziałem zaproszonych gości.  Do dyskusji zasiedli: red. Romuald Mieczkowski, amb. Mariusz Maszkiewicz, Tomasz Piechal (Ośrodek Studiów Wschodnich), Uliana Pereskotska i Anna Kieturakis. Moderator, Maria Przełomiec zaczęła rozmowę od postawienia pytania, czy wspólna historia jest bogactwem, czy też może obciążeniem? Paneliści byli przychylni pierwszej opcji, choć zaznaczyli, że z  perspektywy strategicznej relacje dwustronne Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą są obciążeniem.. Maria Przełomiec pokusiła się także o tezę, że Polska powinna mieć pragmatyczną, wspólną politykę wschodnią kontynuowaną przez kolejne ekipy. 

powiekszeniepowiekszenie

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

facebook