SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.12.2014 Gdańsk Rola Grupy Wyszehradzkiej we współczesnym świecie

Zasadniczym celem spotkania było przedyskutowanie znaczenia Grupy Wyszehradzkiej (V4) w sprawach istotnych dla Unii Europejskiej oraz przyszłości całego regionu.

powiekszeniepowiekszenie

Prelegenci:

p. Andrzej Osiak – kierownik Referatu Środkowoeuropejskiego w Departamencie Europejskim  MSZ.
p. Jakub Groszkowski – analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich
p. Łukasz Lewkowicz - adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Grupa Wyszehradzka wyrosła na jedno z prężniejszych ugrupowań regionalnych w ramach UE. Jak zauważono, po okresie wewnętrznej konkurencji i wzajemnej nieufności, V4 nabrała rozpędu. Zdaniem panelistów, Grupa efektywnie zwiększa siłę oddziaływania i ma korzystny wpływ na zjawisko integracji europejskiej.

Odnośnie kwestii ukraińsko-rosyjskiej, w Europie Środkowej pogłębił się podział na kraje, które obawiając się rozwoju konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, chcą wzmocnienia wschodniej granicy NATO i powstrzymywania agresywnych działań Moskwy, oraz na państwa, które wprawdzie popierają pewien zakres działań, ale jednocześnie otwarcie je potępiają, obawiając się wzrostu napięcia pomiędzy UE, NATO a Rosją. 

facebook