SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.04.2015 Gdańsk Kariera w instytucjach unijnych RODM Gdańsk

Kariera w instytucjach unijnych
– konkursy EPSO, część 1 – rozumowanie i ocena sytuacji

Termin
19-05-2015, 20-05-2015

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 10.30-17.30
Forma zajęć wykłady, ćwiczenia, testy autorskie sprawdzające wybrane kompetencje

Liczba uczestników 25
Koszt 900 PLN

Adresat
• pracownicy administracji publicznej każdego szczebla, którzy chcą dobrze przygotować się do pierwszego etapu konkursu Europejskiego Centrum Doboru Kadr (EPSO)
• osoby, które zamierzają ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach unijnych lub w międzynarodowych korporacjach, gdzie nabór przebiega w oparciu o testy i AC

Cele
Przeprowadzenie uczestników przez symulację pierwszego etapu konkursu EPSO zwanego computer assessment

Efekty szkolenia
• pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat specyfiki konkursów ESPO oraz związanych z nimi typami zatrudnienia • poznanie narzędzi niezbędnych do rozwiązywania testów komputerowych, zróżnicowanych dla każdego typu badanych kompetencji: rozumowanie werbalne, numeryczne, abstrakcyjne oraz test oceny sytuacji

Prowadzący : Ewa Hartman Bartosz Żukowski
Blok szkoleniowy Umiejętności urzędnicze

Program


 1. Kompetencje przyszłego urzędnika poszukiwane przez EPSO, w tym testowane kompetencje logiczne

 2. Elementy logiki formalnej wykorzystywane w rozumowaniach werbalnych (wybrane zagadnienia klasycznego rachunku nazw i rachunku kwantyfikatorów - stosunki między zakresami nazw, kwantyfikacja, diagramy Venna); operatory modalne, zagadnienie sprzeczności i niesprzeczności zdań, wynikanie logiczne, materialna i formalna poprawność rozumowań; typowe błędy)

 3. Metody matematyczne wykorzystywane w rozumowaniach numerycznych: operacje arytmetyczne, ułamki, działania na procentach, proporcje, użyteczne prawa i reguły obliczeniowe, popularne błędy rachunkowe

 • Metody rozwiązywania testów z zakresu rozumowań abstrakcyjnych: „semantyka” graficzna, transformacja elementów
  Skróty i „chwyty” heurystyczne

 • Rozwiązywanie testów oceny sytuacji wraz ze szczegółowym omówieniem metodologii testowej oraz dokonywanie dekonstrukcji zadań testowych

 • Szkolenie będzie realizowane w języku polskim.

 • Jak zgłosić się na szkolenie KSAP?

  Zgłoszenia osób na szkolenia przyjmowane są poprzez Internetowy System Rejestracji Na Szkolenia za pośrednictwem Komórki Kadrowo-Szkoleniowej Urzędu lub za pośrednictwem Indywidualnego formularza zgłoszenia na kurs językowy.

  WIĘCEJ: http://ksap.gov.pl/ksap/szkolenia/najblizsze-szkolenia/kariera-w-instytucjach-unijnych-konkursy-epso-czesc-1-rozumowanie-i
  facebook