SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.01.2016 Chcesz wziąć udział w przygotowaniach do Szczytu NATO w Warszawie? MSZ

Wyślij swoje zgłoszenie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Resort poszukuje kandydatów na wolontariuszy do obsługi Szczytu NATO, który odbędzie się 8 i 9 lipca 2016 roku w Warszawie.

Kandydat powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (najlepiej potwierdzonej certyfikatem) oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany język francuski). Wymagania dodatkowe: doświadczenie w przygotowaniu i realizacji spotkań (opcjonalnie konferencji, wizyt i innych przedsięwzięć o znacznej liczbie uczestników), komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych, dyspozycyjność.

Planujemy, że po analizie zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a MSZ będzie porozumienie zgodne z ustawą o wolontariacie. Wolontariusze zostaną w nim zobowiązani do odbycia 3-dniowych szkoleń w maju br. oraz uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją Szczytu NATO (termin 4-9 lipca br.; obsługa będzie dot. m.in. obsługi punktów informacyjnych na lotnisku, w hotelach, w Centrum Prasowym, wsparcia oficerów łącznikowych itp.).

Udział w wolontariacie jest bezpłatny, zostanie zakończony wydaniem przez MSZ stosownego zaświadczenia.

Ci z Państwa, którzy będą zainteresowani udziałem w wolontariacie w ww. wydarzeniu proszeni są o przesłanie w terminie do dn. 12 lutego br. drogą elektroniczną na adres agnieszka.fabryczewska@msz.gov.pl wpisując w tytule maila „Wolontariat”:

1. formularza aplikacyjnego kandydata na wolontariusza,
2. skanu dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją dacie ważności,
3. oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się kandydata z regulaminem wolontariatu,
4. oryginału oświadczenia o niekaralności.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie MSZ:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/formularze_dokumenty/


Źródło: Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook